Przetarg 9953232 - Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych. Znak sprawy:...

   
Analizuj Zamówienie 9953232 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych. Znak sprawy: IA1.284.46.2023.HP

1. Przedmiotem zamówienia są prace niezbędne do wyko
nania w ramach utworzenia Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych:a) roboty budowlane obejmujące: rozbiórkę ścian, demontaż drzwi i nadproży, wzmocnienia szachtów, zamurowania, montaż nadproży, nowe ścianki działowe i stolarkę drzwiową, wykończenie ścian, sufitów i posadzek, wymianę windy wraz z ewentualną przebudową szachtu (jeżeli będzie to konieczne) wg projektu własnego Wykonawcy uzgodnionego z UDT, remont schodów i balustrad, oznakowanie obiektu, konstrukcje wsporcze na dachu, zabezpieczenie poddasza pod względem p.poż., wykończenie sanitariatów, wykonanie podłogi podniesionej w serwerowni, b) instalacje niskoprądowe obejmujące: SSP, LAN, KD, monitoring, SSNiW, system BMS oraz sterowanie klimatyzacją w serwerowni; wyposażenie obiektu w gaśnice oraz oznakowanie ewakuacyjne (piktogramy i znaki bezpieczeństwa pożarowego),c) instalacje silnoprądowe obejmujące m.in.: modyfikację istniejącej rozdzielnicy głównej SZR budynku, rozdzielnicę zasilającą urządzenia bezpieczeństwa pożarowego RPOŻ., przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice elektryczne, instalacje połączeń wyrównawczych, instalacje oświetlenia podstawowego, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtykowych 230V i obwodów 3-fazowych, d) instalacje sanitarne: wody bytowej, instalacje p.poż. (hydranty, hydrofor), kanalizacja sanitarna, ewentualne przełożenie instalacji gazu, e) wentylacja bytowa i pożarowa, f) klimatyzacja pomieszczeń biurowych oraz serwerowni,g) wyposażenie serwerowni w szafy IT, UPS wraz zestawem baterii akumulatorowych,h) wykonanie dokumentacji wykonawczo-montażowych dla poszczególnych branż oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie zrealizowane prace, wraz z akceptacjami wszystkich rzeczoznawców.2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z tym że wykonanie robót budowlanych musi się zakończyć do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

IA1.284.46.2023.HP

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00426890/01 z dnia: 2023-10-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00015491/23/P
Po zmianie:
2023/BZP 00015491/24/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 10:00
Po zmianie:
2023-10-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 11:00
Po zmianie:
2023-10-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-04
Po zmianie:
2023-11-07


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00431820/01 z dnia: 2023-10-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00015491/24/P
Po zmianie:
2023/BZP 00015491/25/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-09 10:00
Po zmianie:
2023-10-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-09 11:00
Po zmianie:
2023-10-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-07
Po zmianie:
2023-11-09
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45111100, 45111300, 45262311, 45262500, 45300000, 45311000, 45311100, 45311200, 45314300, 45314310, 45314320, 45317300, 45320000, 45400000, 45410000, 45421100, 45421152, 45421160, 45431000, 45442100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10071244 2023-12-09
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję firmy lub ekipy do wykończeń - Tychy, Sosnowiec Poszukuję firmy lub ekipy do wykończeń. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Zakres prac: zabudowy g/k, gładzie, szpachlow...
10071294 2023-12-09
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace glazurnicze - Zabrze, Gliwice Witam, Zlecę prace glazurnicze. Inwestycje to budynki mieszkalne. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie woj. Śląskiego (Gliwice, Zabrze). Zai...
10115546 2023-12-12
godz. 13:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W ŻARACH Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach.
10112872 2023-12-12
godz. 23:59
ROJES AGNIESZKA ROJEWSKA Przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim (załącznik nr 2 Szczegółowy zakres prac), obejmujący następujące obszary: - Fundamenty – wzmocnienie, - Dach – konstrukcj...
10109924 2023-12-14
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP. Z O.O. Remont piwnic i klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia w budynku mieszkalnym przy ulicy Brzezińskiej 13-29 we Wrocławiu, klatka 21,23,25,27. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowl...
10090856 2023-12-17
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace glazurnicze - Łódź Poszukuję ekipy glazurników. Realizacja: Praca na terenie Łodzi. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
10104718 2023-12-23
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuje ekipy do prac wykończeniowych - Bydgoszcz Witam, Poszukuje ekipy i pojedynczych pracowników do prac wykończeniowych. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie, zabudowy g/k. I...
10108308 2023-12-24
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie posadzek - Zgierz Poszukuję ekip do posadzek. Praca na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Realizacja: Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie woj. łódz...
10111733 2023-12-27
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję ekipy płytkarzy - Szczecin W związku z prowadzonymi inwestycjami z zamówień publicznych poszukuję pracowników płytkarzy lub ekip do współpracy. Realizacja: Prace na terenie Szczeci...
10073885 2023-12-29
godz. 00:00
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP. Z O.O. PZM-PATRON Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Suchardy 5 we Wrocławiu