Przetarg 9953232 - Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych. Znak sprawy:...

   
Analizuj Zamówienie 9953232 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych. Znak sprawy: IA1.284.46.2023.HP

1. Przedmiotem zamówienia są prace niezbędne do wyko
nania w ramach utworzenia Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych:a) roboty budowlane obejmujące: rozbiórkę ścian, demontaż drzwi i nadproży, wzmocnienia szachtów, zamurowania, montaż nadproży, nowe ścianki działowe i stolarkę drzwiową, wykończenie ścian, sufitów i posadzek, wymianę windy wraz z ewentualną przebudową szachtu (jeżeli będzie to konieczne) wg projektu własnego Wykonawcy uzgodnionego z UDT, remont schodów i balustrad, oznakowanie obiektu, konstrukcje wsporcze na dachu, zabezpieczenie poddasza pod względem p.poż., wykończenie sanitariatów, wykonanie podłogi podniesionej w serwerowni, b) instalacje niskoprądowe obejmujące: SSP, LAN, KD, monitoring, SSNiW, system BMS oraz sterowanie klimatyzacją w serwerowni; wyposażenie obiektu w gaśnice oraz oznakowanie ewakuacyjne (piktogramy i znaki bezpieczeństwa pożarowego),c) instalacje silnoprądowe obejmujące m.in.: modyfikację istniejącej rozdzielnicy głównej SZR budynku, rozdzielnicę zasilającą urządzenia bezpieczeństwa pożarowego RPOŻ., przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice elektryczne, instalacje połączeń wyrównawczych, instalacje oświetlenia podstawowego, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtykowych 230V i obwodów 3-fazowych, d) instalacje sanitarne: wody bytowej, instalacje p.poż. (hydranty, hydrofor), kanalizacja sanitarna, ewentualne przełożenie instalacji gazu, e) wentylacja bytowa i pożarowa, f) klimatyzacja pomieszczeń biurowych oraz serwerowni,g) wyposażenie serwerowni w szafy IT, UPS wraz zestawem baterii akumulatorowych,h) wykonanie dokumentacji wykonawczo-montażowych dla poszczególnych branż oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie zrealizowane prace, wraz z akceptacjami wszystkich rzeczoznawców.2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z tym że wykonanie robót budowlanych musi się zakończyć do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

IA1.284.46.2023.HP

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00426890/01 z dnia: 2023-10-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00015491/23/P
Po zmianie:
2023/BZP 00015491/24/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 10:00
Po zmianie:
2023-10-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 11:00
Po zmianie:
2023-10-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-04
Po zmianie:
2023-11-07


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00431820/01 z dnia: 2023-10-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00015491/24/P
Po zmianie:
2023/BZP 00015491/25/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-09 10:00
Po zmianie:
2023-10-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-09 11:00
Po zmianie:
2023-10-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-07
Po zmianie:
2023-11-09
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45111100, 45111300, 45262311, 45262500, 45300000, 45311000, 45311100, 45311200, 45314300, 45314310, 45314320, 45317300, 45320000, 45400000, 45410000, 45421100, 45421152, 45421160, 45431000, 45442100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10629389 2024-07-03
godz. 09:00
Łódzkie "Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko" Część 1: Część 1. Roboty ogólnobudowlane na terenie osady Dąbrówka Część 2: Część 2. Roboty ogólnobudowlane na teren...
10627950 2024-07-03
godz. 10:00
Podkarpackie Remont pomieszczenia A-101 w budynku "A" Politechniki Rzeszowskiej ZAKRES PRAC OBEJMUJE a) roboty branży budowalnej:- rozebranie sufitu podwieszanego,- rozebranie obicia ścian z boazerii,...
10632441 2024-07-03
godz. 10:00
Śląskie Remont stropu piwnic polegający na ich dociepleniu metodą natryskową PUR o łącznej powierzchni docieplenia 1485 m2, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4
10592531 2024-07-04
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuję ekipy do wykończeń wnętrz - Stanin Witam. W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję ekipy do wykończeń wnętrz. Wszelkie szczegóły do ustalenia po kontakcie tel. Re...
10631626 2024-07-04
godz. 12:00
Mazowieckie Remont sali gimnastycznej w budynku PSP nr 2 w Grójcu. 1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w budynku PSP nr 2 w Grójcu wraz z zapleczem w celu poprawy stanu technicz...
10618617 2024-07-12
godz. 00:00
Dolnośląskie Poszukuje ekip lub pracowników do prac wykończeniowych - Wałbrzych Witam. Poszukuje ekip lub pracowników do prac wykończeniowych. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie. Inwest...
10627559 2024-07-17
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zlecę prace glazurnicze w budynkach wojskowych - Grudziądz Poszukuje brygady lub pracowników glazurników. Inwestycja to budynki wojskowe (blok, hala magazynowa). Termin prac do uzgodnien...
10630453 2024-07-18
godz. 00:00
Mazowieckie Poszukuje ekip lub pracowników do wykonania posadzek - Warszawa Witam. Poszukuje ekip lub pracowników do wykonania posadzek. Inwestycja to budynek użyteczności publicznej. Możliwość p...
10633503 2024-07-19
godz. 00:00
Dolnośląskie Zlecę prace wykończeniowe Poszukuję ekipy, firm podwykonawczych do wykończeń wnętrz. Zakres prac: malowanie,szpachlowanie, gładzie, montaż g/k. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz ...
10633539 2024-07-19
godz. 00:00
Wielkopolskie Firma poszukuje ekipy do wykonania prac wykończeniowych - Poznań Firma poszukuje poj.pracowników lub ekipy do prac wykończeniowych (malowanie, szpachlowanie). Prace do wykonania na teren...