Przetarg 9956440 - BZP.271.85.2023 Prace związane ze sporządzaniem operatu...

   
Analizuj Zamówienie 9956440 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
BZP.271.85.2023 Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – ul. Pijarska

I. Przedmiotem zamówienia są prace w zakres
ie wyceny nieruchomości, w wyniku której zostanie sporządzony operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00074167/0, stanowiącej zabudowane murowanym piętrowym budynkiem biurowym o pow. użytkowej 1 139,32m2 działki gruntu o numerach ewidencyjnych 42/1 i 42/2 w obrębie 27 o łącznej powierzchni 0,1143ha., położoną w Nowym Sączu przy ulicy Pijarskiej 19.II. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji.

BZP.271.85.2023
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70120000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10534827 2024-06-20
godz. 08:00
Wielkopolskie Zawarcie umów ramowych na usługi w zakresie nieruchomości z Zasobu Mieszkaniowego KOWR OT Poznań Zawarcie umów ramowych z wykonawcami na usługi w zakresie nieruchomości z terenu woje...
10622113 2024-06-21
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 453/17 o pow. 0,0684 ha, 452/6 o pow. 0,1061 ha, 452/8 o pow. 0,0532 ha i nr 452/9 o pow. 0,0443 ha, z obrębu ewid...
10624282 2024-06-24
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie 51 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych oraz opinii określającej rynkową stawkę czynszu netto za nieruchomość zabudowaną - III części...
10631547 2024-06-25
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług na rzecz Nadleśnictwa Pomorze w 2024 roku polegających na określeniu wartości nieruchomości stanowiącej podstawę do ustalenia ceny nieruchomości na potrzeby nabyc...
10626123 2024-06-25
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu 30 operatów szacu...
10624276 2024-06-27
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie 95 operatów szacunkowych,w tym: 70 nieruchomości gruntowych, 20 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 4 nieruchomości zabudowanych oraz 1 lokalu mieszkalnego,położonych w...
10631394 2024-06-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dwóch operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej dla działki nr 6/1 po sprzedaży, oraz dla działki nr 86/7 przed sprzedażą położonych w Będargowie, gmin...
10631393 2024-06-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie jedenastu operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiących działki nr 304/2, 304/3, 304/4, 5/91, 304/10, 304/1...
10626231 2024-07-01
godz. 12:00
Mazowieckie Wycena składników majątku dla celów ubezpieczeniowych według wartości odtworzeniowej, znajdującego się w zakładach PGNiG TERMIKA S.A. z opcją aktualizacji w 2025 roku.
10605717 2024-07-08
godz. 13:00
Mazowieckie Sporządzanie operatów szacunkowych oraz ekspertyz i opinii niestanowiących operatu szacunkowego w związku z realizacją Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszących przez CPK Sp. z o.o. na...