Przetarg 9956440 - BZP.271.85.2023 Prace związane ze sporządzaniem operatu...

   
Analizuj Zamówienie 9956440 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
BZP.271.85.2023 Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – ul. Pijarska

I. Przedmiotem zamówienia są prace w zakres
ie wyceny nieruchomości, w wyniku której zostanie sporządzony operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00074167/0, stanowiącej zabudowane murowanym piętrowym budynkiem biurowym o pow. użytkowej 1 139,32m2 działki gruntu o numerach ewidencyjnych 42/1 i 42/2 w obrębie 27 o łącznej powierzchni 0,1143ha., położoną w Nowym Sączu przy ulicy Pijarskiej 19.II. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji.

BZP.271.85.2023
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70120000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10106982 2023-12-04
godz. 00:00
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE OŚRODEK DOŚWIADCZALNY W LIPNIKU I OSTOI Wykonanie usługi pn. Wycena nieruchomości gruntowych, polegającej na wykonaniu operatów szacunkowych wraz z aktualizacją, określających wartość rynkową niezabudowanych działek gruntu wraz z ...
10118208 2023-12-04
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO DOBIESZYN sa.2101.4.2023 Ustalenie ceny nieruchomości zabudowanej budynkami na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ustalenie ceny nieruchomości z...
10116606 2023-12-05
godz. 08:15
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK PNIÓWEK Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do ww. dokumentacji, inwentaryzacji jak również pełnienie spec...
10118162 2023-12-05
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE GKN.272.22.2023.BG Sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego dla potrzeb określenia wysokości stawki rocznej czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1 ha nieruchomości gruntowej rolnej z...
10118760 2023-12-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MYSZKOWIE Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
10116829 2023-12-06
godz. 14:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BUDRYK 1 koreferat dot. zwrotu kosztów zabezpieczenia Paniówki ul. Łączna (dz. 1776/23 i 1777/24) budynek mieszkalny 2 opinia budowlana Ornontowice ul. Krótka 33 b. mieszkalny b. gospodarczy 3 opin...
10120592 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA DZIERŻONIÓW Sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury w 2024 roku.
10079390 2023-12-09
godz. 00:00
HUTA POKÓJ S.A. Wykonanie wyceny nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym
10106297 2023-12-11
godz. 10:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZE Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości Część 1 - wykonanie operatów szacunkowych w sprawie określenia wartości lokali mieszkalnych ( poz....
10125682 2023-12-22
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWOGARD Wykonawstwo operatów szacunkowych dla nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w roku 2024.