Przetarg 7644012 - Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy...

   
Analizuj Zamówienie 7644012
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-14
przedmiot ogłoszenia
Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń
Numer referencyjny: FZ.271.1.15.2020

Zamówienie obejmuje
zadanie polegające na wykonaniu inwestycji w formule buduj oraz „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych, opracowanie planu nasadzeń wraz z planem zagospodarowania terenu i w oparciu o te dokumenty, a także dokumentację projektową, którą dysponuje Zamawiający zrealizowanie robót budowlanych polegających na budowie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia: Szczegółowy zakres wymagań zadania został przedstawiony: a) Program funkcjonalno-użytkowy: ,,Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń” b) Program funkcjonalno-użytkowy: „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń – zagospodarowanie terenów zielonych” W ramach realizacji zamówienia należy wykonać roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, którą dysponuje Zamawiający dla zadań: Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku filialnego Szkoły Podstawowej w Borowie Utworzenie zielonej klasy w pobliżu hali sportowej Herkules Utworzenie ścieżek edukacji ekologicznej w pobliżu hali sportowej Herkules


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540234983-N-2020 z dnia: 2020-11-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-15, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540563841-N-2020 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-02-15, godzina: 10:00
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone, Energia odnawialna (OZE)
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy, projekt terenu zielonego, zieleń, place zabaw, mała architektura, energia solarna, projekt OZE
kody CPV 45100000, 45111300, 45112710, 45200000, 71221000, 71247000, 71248000, 71320000, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się