Przetarg 8148827 - Budowa zatoki parkingowej w ul. Wiśniowej w Puławach wraz...

   
Analizuj Zamówienie 8148827 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-20
przedmiot ogłoszenia
Budowa zatoki parkingowej w ul. Wiśniowej w Puławach wraz z budową kanału technologicznego.

Przedmiotem niniejszego zamówi
enia jest budowa zatoki parkingowej w ul. Wiślanej w Puławach wraz z budową kanału technologicznego, obejmująca:
• wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie istniejącego krawężnika oraz chodnika),
• budowa kanału technologicznego,
• wykonanie robót ziemnych,
• wykonanie podbudowy pod miejsca parkingowe, chodnik,
• wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych, chodnika,
• regulacja wysokościowa przyległych chodników,
• ustawienie oznakowania pionowego,
• humusowanie oraz posianie trawy,
• roboty wykończeniowe.
Konstrukcje nawierzchni
Przekroje konstrukcyjne opracowano przy uwzględnieniu następujących parametrów:
- kategoria ruchu - KR1-KR2,
- grupa nośności podłoża – G3,

Konstrukcja zatok parkingowych
- Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm Rm=2,5 MPa
- Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm Rm=5,0 MPa
- Grys kwarcytowy 2-7 mm , gr. 4 cm , gatunek 1
- Kostka z betonu wibroprasowanego gr. 80 mm , wg PN-EN :1338 , 2005

Konstrukcja chodników
- Kostka betonowej gr. 60 mm ,wg PN:EN 1338:2005,
- Podsypka z grysu kwarcytowego 2-7 mm (1 gatunek) gr. 4 cm,
- Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr.15 cm Rm=2,5MPa,

Kanał technologiczny
- Rura osłonowa RO z polietylenu HDPE, o średnicy zewnętrznej 110 mm,
- Trzy rury RS z polietylenu HDPE, o średnicy 40/3.7mm,
- Jedna prefabrykowana wiązka mikrorur z polietylenu HDPE, o średnicy zewnętrznej 40 mm.

ZDM.421.12.2021.DM
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się