Przetarg 7732174 - „Budowa zadaszenia fragmentu utwardzonego terenu...

   
Analizuj Zamówienie 7732174 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-04
przedmiot ogłoszenia
„Budowa zadaszenia fragmentu utwardzonego terenu służącego jako ciąg komunikacyjny, rozbiórka i budowa odcinka instalacji w
odociągowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”
Numer referencyjny: SOK/05/2020

Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia fragmentu utwardzonego terenu służącego jako ciąg komunikacyjny, rozbiórce i budowie odcinka instalacji wodociągowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.
Charakterystyka inwestycji:
Na działkach inwestycyjnych zaprojektowano stalową wiatę mgazynową na odpady o kodzie 19 12 12 (balast) przeznaczone do dalszego przetworzenia. Wiata konstrukcji stalowej o wymiarach 31,0m x 13,0m jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym przykrytym blachą trapezową. Wiata wyposażona zostanie w instalację elektryczną i odgromową. Usytuowanie wiaty powoduje konieczność rozbiórki i budowy odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej.
Inwestycja polegać będzie na budowie zadaszenia fragmentu utwardzonego terenu służącego jako ciąg komunikacyjny oraz na rozbiórce i budowie odcinka instalacji wodociągowej (kolidującej z przedmiotową inwestycją).
Projektowane zadaszenie o konstrukcji stalowej (wymiary 31,0 m x 13,00 m), wyposażone w instalację elektryczną i odgromową.
Parametry techniczne zadaszenia:
- powierzchnia zabudowy: 403,00 m2
- powierzchnia użytkowa: 342,12 m2
- kubatura: 2.500,68 m3
- wysokość 9,224 m
- liczba kondygnacji – 1.
Adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew. 1063/3, 1065/2, 1060/1; Obręb: 121301_1.0005, Monowice, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto.
Charakterystyka robót
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne – wykop pod wiatę
- wykonanie stóp fundamentowych
- montaż słupów stalowych
- murowanie ścianki
- montaż kratownic stalowych
- montaż płatwi stalowych
- montaż pokrycia z blachy
- wykonanie obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe)
- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być wykonane według projektu)
- roboty wykończeniowe: malowanie konstrukcji stalowych
- wykonanie instancji elektrycznej i odgromowej.
Szczegółowe dane dotyczące charakterystyki inwestycji oraz parametrów elementów w/w inwestycji zawarte zostały w zatwierdzonym projekcie budowlanym.
branża Dekarstwo, Wodno - kanalizacyjna, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża pokrycia dachowe, obróbka blacharska, sieci zewnętrzne, konstrukcje inne
kody CPV 45100000, 45111000, 45111200, 45113000, 45222110, 45260000, 45261320, 45262000, 45262210, 45262212, 45262300, 45262310, 45262500, 45320000, 45400000, 45421160, 45442300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się