Przetarg 7874028 - Budowa wieży (dostrzegalni) przeciwpożarowej wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7874028 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-14
przedmiot ogłoszenia
Budowa wieży (dostrzegalni) przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą techniczną w Nadleśnictwie Woziwoda wformule zaprojektuj,
wybuduj i dostarcz Numer referencyjny: ZG.270.1.5.2020
Przedmiotem zamówienia jest generalna realizacja inwestycji w zakresie kompleksowej realizacji zadania polegającego na.: Zaprojektowaniu i budowie wieży (dostrzegalni) ppoż. przy Nadleśnictwie Woziwoda oraz dostawie i montażu sprzętu do monitoringu obszarów leśnych dla potrzeb lokalizacji pożarów wraz z doposażeniem PAD, stanowiących całość jako kompletny wizyjny system ppoż. monitorująco-ostrzegawczy. Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj, wybuduj i dostarcz.Ogólny opis przedmiotu zamówienia oraz etapy jego realizacji:a) etap I – przygotowanie koncepcji projektowej oraz przeprowadzenie studium wizyjności i radiokomunikacji między wskazanymi wyżej lokalizacjami (celem m.in. ustalenia dokładnej lokalizacji i wymaganej wysokości projektowanych nośników kamer do obserwacji i wieży do montażu systemu transmisji obrazu). Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego, należy rozpocząć opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy przedmiotu umowy;b) etap II – wykonanie robót budowlanych – realizacja robót budowlano-montażowych polegających na budowie nowej wieży (dostrzegalni ppoż) wraz z przyłączami;c) etap III – realizacja dostaw i montaż urządzeń – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Nadleśnictwa Woziwoda i osób obsługujących system, dotyczącego zasad działania systemu ochrony przeciwpożarowej) – odbiór końcowy przedmiotu umowy.Zakres prac do wykonania w zadaniu szczegółowo określono w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
branża Ochrona, Projektowanie, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, projekt konstrukcji, projekt w branży ochrona, konstrukcje inne
kody CPV 32520000, 44212250, 45000000, 45111200, 45310000, 45314300, 45342000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się