Przetarg 7837791 - Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej etap III w Zbąszynku...

   
Analizuj Zamówienie 7837791 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-11-26
przedmiot ogłoszenia
Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej etap III w Zbąszynku oraz Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku (formu
a zaprojektuj i wybuduj).
Numer referencyjny: RIT.IV.271.20.2020

3.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn.: „Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej – etap III w Zbąszynku” Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz wybudować przedmiot zamówienia i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - użytkowego.
Zamówienie obejmuje budowę:
- ulicy Bolesława Prusa (drogi gminnej nr 104130F) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zachodnią do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej (bez skrzyżowania). Na pozostałym odcinku tj. od ul. E. Orzeszkowej do ul. Topolowej ul. B. Prusa została wybudowana w latach ubiegłych,
- ulicy Zachodniej w III etapie tj. od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z ulicą Władysława Reymonta. Etap I – od ul. Okrężnej do ul. Jana Pawła II został zrealizowany w latach ubiegłych, dla etapu II – od ul. Jana Pawła II do ul. Ogrodowej Zamawiający posiada dokumentację projektową pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej (drogi gminnej nr 104127F) i ulicy Zachodniej (Etap II) w Zbąszynku”.
Drogi gminne objęte zamówieniem położone są administracyjnie na terenie miasta Zbąszynek, gmina Zbąszynek, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Długość dróg gminnych przewidywanych do budowy wynosi ok. 630 m.
Przewiduje się termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2021r. wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, do 15 listopada 2022r. zakończenie robót budowlanych i zakończenie prac odbiorowych.
Część 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: „Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku” Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz wybudować przedmiot zamówienia i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - użytkowego.
Planowana inwestycja obejmuje budowę dróg gminnych położonych na terenie miasta Zbąszynek, gmina Zbąszynek, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Zakres inwestycji obejmuje budowę następujących dróg:
- drogi gminnej nr 104128F – ulicy Henryka Sienkiewicza,
- drogi gminnej nr 104129F – ulicy Czesława Miłosza – część 1,
- drogi wewnętrznej w dz. 765 – ulica Czesława Miłosza – część 2.
Łącznie przewiduje się budowę dróg o długości ok. 566 m.
Przewiduje się termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2021r. wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, do 15 listopada 2022r. zakończenie robót budowlanych i zakończenie prac odbiorowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: .: „Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej – etap III w Zbąszynku”
- ulicy Bolesława Prusa (drogi gminnej nr 104130F) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zachodnią do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej (bez skrzyżowania). Na pozostałym odcinku tj. od ul. E. Orzeszkowej do ul. Topolowej ul. B. Prusa została wybudowana w latach ubiegłych, - ulicy Zachodniej w III etapie tj. od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z ulicą Władysława Reymonta. Etap I – od ul. Okrężnej do ul. Jana Pawła II został zrealizowany w latach ubiegłych, dla etapu II – od ul. Jana Pawła II do ul. Ogrodowej Zamawiający posiada dokumentację projektową pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej (drogi gminnej nr 104127F) i ulicy Zachodniej (Etap II) w Zbąszynku”. Drogi gminne objęte zamówieniem położone są administracyjnie na terenie miasta Zbąszynek, gmina Zbąszynek, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Długość dróg gminnych przewidywanych do budowy wynosi ok. 630 m. Przewiduje się termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2021r. wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, do 15 listopada 2022r. zakończenie robót budowlanych i zakończenie prac odbiorowych.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: „Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku” Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz wybudować przedmiot zamówienia i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - użytkowego. Planowana inwestycja obejmuje budowę dróg gminnych położonych na terenie miasta Zbąszynek, gmina Zbąszynek, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Zakres inwestycji obejmuje budowę następujących dróg: - drogi gminnej nr 104128F – ulicy Henryka Sienkiewicza, - drogi gminnej nr 104129F – ulicy Czesława Miłosza – część 1, - drogi wewnętrznej w dz. 765 – ulica Czesława Miłosza – część 2. Łącznie przewiduje się budowę dróg o długości ok. 566 m. Przewiduje się termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2021r. wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, do 15 listopada 2022r. zakończenie robót budowlanych i zakończenie prac odbiorowych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540549930-N-2020 z dnia: 2020-12-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-12-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-08, godzina: 10:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540396790-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-08, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2021-01-14, godzina: 10:00,
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45232460, 45233140, 45311200, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się