Przetarg 8440666 - Budowa stacji transformatorowej dla zasilania projektowanych...

   
Analizuj Zamówienie 8440666
źródło Internet
data publikacji 2021-10-06
przedmiot ogłoszenia
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania projektowanych obiektów przed Dworcem Głównym PKP w Sosnowcu
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne, urządzenia, materiały
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8461953 2021-10-25
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w msc. Nałęczów dz. nr 89, 90, 91, 72, 73 i 74, gm. Końskie – RE Skarżysko
8450232 2021-10-25
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WODNIK SP. Z O.O. Budowa linii kablowej nN
8458330 2021-10-25
godz. 11:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 108_Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze TAURON Dy...
8461018 2021-10-26
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie robót budowlanych: 1 Piece Kaliska gmina wiejska ul. 6 Marca 1938 r. nr dzial.: 269 820#Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wg DT-12427 sprawa ZN/8019/3434MZI/2021/2100826 2 Stara ...
8455577 2021-10-27
godz. 10:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W PŁOCKU Wykonanie robót budowlanych: 1 Gnojno Kutno gmina wiejska nr dzial.: Gnojno-78/5 139# Przetarg, W - sprawa ZN/3710/7373MZI/2021/2002456 WYKONAWSTWO, Gmina Kutno, Gnojno, budowa linii kablowe...
8451359 2021-10-28
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE Wykonanie awaryjnego źródła zasilania w wodę, remont rampy rozprężnej tlenu, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego dla SPZOZ w Lubartowie Część 1: Awaryjne źródło zasilania w wodę Cz...
8462783 2021-10-28
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Przyłączenie do sieci EF Sędzinko 1 i 2 - w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
8460192 2021-10-28
godz. 12:00
URZĄD GMINY JAWORNIK POLSKI Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x25mm 2 na dz. nr 685,688,689,690,691,692, oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 693, 694/1, 694/2, 699 700 w...
8451877 2021-11-02
godz. 09:00
TAURON WYDOBYCIE S.A. 190/N/MF Usługa wykonania remontu trzech transformatorów 110/6 kV dla TAURON Wydobycie S.A.– ZG Brzeszcze, ZG Sobieski”
8455563 2021-11-23
godz. 10:30
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH Numer referencyjny: 271/PAŻP/2021/AZP Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz sukcesywne dostawy artykułów elektrotechnicznych wyszczególn...