Przetarg 7750964 - Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów i Pikulice...

   
Analizuj Zamówienie 7750964 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-13
przedmiot ogłoszenia
Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów i Pikulice oraz budowa kanalizacji w Łuczycach
Numer referencyjny: IG.271.11.Z
P.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów i Pikulice oraz budowa kanalizacji w Łuczycach”
Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na trzy części , jak poniżej:

3.2.1. Część I - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów koło Stacji Watkem obejmuje:
Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej.

1. Długość oraz przekrój sieci :
A) Roboty kwalifikowane
- rury wodoc. PE-HD ·Fi·90x5,4·mm, SDR17, PE100,PN10 - 3,00m
- rury wodoc. PE-HD ·Fi·125x11,4·mm, SDR11,
RC PE100,PN16 (dwuwarstwowe) - 314,00m

2. Armatura i uzbrojenie:
- zasuwa odcinająca mm - 1 kpl
- hydrant żeliwny nadziemny z zasuwą odcinającą 80mm - 4 kpl


3.2.2. Część II - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pikulice obejmuje:
Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej.
Długość oraz przekrój sieci :
A) Roboty kwalifikowane
Rurociagi:
- rury przewodowe RC PE100; SDR11; PN16; Ø 125 x 11,4mm
dwuwarstwowe - 747,00m
- rury ochronne PE100; SDR17; PN10; PEØ200x11,9mm - 9,50m

Armatrura i uzbrojenie:
- opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym 225/100mm - 1 kpl
- zasuwa żel. kołn.długa 80mm (przy hydrantach) - 4 kpl
- zasuwa żel. kołn.długa 100mm - 2 kpl
- hydrant żeliwny nadziemny 80mm - 2 kpl
- zespół napow. - odpow. 50mm - 2 kpl


3.2.3. Część III - Budowa kanalizacji w Łuczycach obejmuje:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące Kanalizacja sanitarna w m. Łuczyce gm. Przemyśl - etap I (3) zgodnie z projektem budowlanym pn. „Kanalizacja sanitarna w m. Łuczyce Gmina Przemyśl”.
Zakres rzeczowy i zestawienie długości sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji:
- rurociąg tłoczny projektuje się z rur PE100 o średnicy 90 mm zgrzewanych doczołowo, układanych na podsypce piaskowej - zakres robót 80 m
Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- roboty montażowe,
- przewierty,
- odtworzenie nawierzchni.
Przejścia pod drogami i dojazdami do posesji należy wykonać przewiertami, w rurach ochronnych.
Rurociąg tłoczny należy poddać próbom ciśnieniowym.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów
Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej. 1. Długość oraz przekrój sieci : A) Roboty kwalifikowane - rury wodoc. PE-HD ·Fi·90x5,4·mm, SDR17, PE100,PN10 - 3,00m - rury wodoc. PE-HD ·Fi·125x11,4·mm, SDR11, RC PE100,PN16 (dwuwarstwowe) - 314,00m 2. Armatura i uzbrojenie: - zasuwa odcinająca mm - 1 kpl - hydrant żeliwny nadziemny z zasuwą odcinającą 80mm - 4 kpl

Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pikulice
Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej. Długość oraz przekrój sieci : A) Roboty kwalifikowane Rurociagi: - rury przewodowe RC PE100; SDR11; PN16; Ø 125 x 11,4mm dwuwarstwowe - 747,00m - rury ochronne PE100; SDR17; PN10; PEØ200x11,9mm - 9,50m Armatrura i uzbrojenie: - opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym 225/100mm - 1 kpl - zasuwa żel. kołn.długa 80mm (przy hydrantach) - 4 kpl - zasuwa żel. kołn.długa 100mm - 2 kpl - hydrant żeliwny nadziemny 80mm - 2 kpl - zespół napow. - odpow. 50mm - 2 kpl

Część nr: 3 Nazwa: Budowa kanalizacji w Łuczycach
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące Kanalizacja sanitarna w m. Łuczyce gm. Przemyśl - etap I (3) zgodnie z projektem budowlanym pn. „Kanalizacja sanitarna w m. Łuczyce Gmina Przemyśl”. Zakres rzeczowy i zestawienie długości sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji: - rurociąg tłoczny projektuje się z rur PE100 o średnicy 90 mm zgrzewanych doczołowo, układanych na podsypce piaskowej - zakres robót 80 m Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - roboty montażowe, - przewierty, - odtworzenie nawierzchni. Przejścia pod drogami i dojazdami do posesji należy wykonać przewiertami, w rurach ochronnych. Rurociąg tłoczny należy poddać próbom ciśnieniowym.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45111200, 45111291, 45112100, 45231300, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się