Przetarg 8905895 - „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW...

   
Analizuj Zamówienie 8905895 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-16
przedmiot ogłoszenia
„Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągo
wej w Kanigowie”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych na zadanie: „Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I.2. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę:2.1. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z miejscowości Rozdroże do miejscowości Łysakowo Gmina Nidzica oraz sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Łysakowo, w tym:- sieci wodociągowej o długości ok 5,7 km, - przyłączy wodociągowych o długości ok 0,4 km- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok 2,2 km- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok 0,2 km- sieci kanalizacji tłocznej o długości ok 4,3 km wraz z tłocznią ścieków.W ramach zadania planuje się budowę SUW w miejscowości Rozdroże, a istniejąca stacja uzdatniania wody, która nie spełnia norm i jest w złym stanie technicznym, zostanie rozebrana.2.2. odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie, w tym:- sieci wodociągowej o długości ok 1,5 km- sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej o długości ok 5,6 km wraz z tłocznią ścieków.3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają kolejno: projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do SWZ. 4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.

TI.271.8.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00182237/01 z dnia: 2022-05-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-31 10:00
Po zmianie:
2022-06-10 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-31 11:00
Po zmianie:
2022-06-10 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-29
Po zmianie:
2022-07-09
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45110000, 45111200, 45111291, 45111300, 45112200, 45112710, 45200000, 45223500, 45230000, 45231000, 45231300, 45232000, 45252120, 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , uzdatnianie wody

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8994945 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA SÓL Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla potrzeb nieruchomości „Górka Pana Jurka” zlokalizowanej na działce nr 169/2 przy ul. Południowej ...
9014276 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY RADOWO MAŁE Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie loka...
9013054 2022-07-18
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W RADOMSKU Renowacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową na terenie Miasta Radomska etap II
9021094 2022-07-18
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II "Dostawa i montaż 2 sterylizatorów parowych oraz systemu uzdatniania wody” na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jan...
9018934 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego wraz z częścią infrastruktury przy ul. Szczecineckiej 25 w Po...
9019512 2022-07-19
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA JARY Wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji ppoż. w budynku przy ul. Puszczyka 11.
9021081 2022-07-20
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY ODOLANÓW Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych-uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych w Odolanowie Szczegółowy opis przedmiotu zam...
8974561 2022-08-10
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie drenażu na zabudowanej działce Zlecę wykonanie drenazu na zabudowanej działce wraz ze zrobieniem studni kanalizacyjnej w drodze. Z jednej strony domu polozona jest kostka. Il...
9015139 2022-08-11
godz. 10:30
AQUANET S.A. Renowacja Kolektora Prawobrzeżnego I na odcinku od ul. Hetmańskiej do Mostu Św. Rocha z remontem komór i studni (ETAP III), w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Numer referencyjny: Z/31/20...
8987460 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Napełnianie basenu wodą Zlecę na pełnienie basenu wodą ok. 6000l.