Przetarg 7734486 - Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Ładzyń Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7734486
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-05
przedmiot ogłoszenia
Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Ładzyń
Numer referencyjny: RIiOŚ.271.15.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonan
ie robót budowlanych mających na celu „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Ładzyń”.
Planowana rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu obejmuje powiększe-nie obiektu o salę sportową (gimnastyczną), świetlicę, magazynek, wc dla niepełnosprawnych, wc damskie, wc męskie oraz szatnie z natryskami (męską i damską).
Ponadto przewiduje się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej kotłowni z kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową, wykonanie instalacji gazowej wraz z dwoma zbiornikami na gaz.
Powierzchnia użytkowa projektowanej części obiektu: 477,06m².
Kubatura projektowanej części obiektu: 4007,43m³.

Powierzchnia Sali gimnastycznej: 308,14m²
Wymiary Sali gimnastycznej: 12,28m × 24,80m

Infrastruktura obejmuje:
- Woda z istniejącego przyłącza z wodociągu wiejskiego
- Kanalizacja sanitarna do istniejącego zbiornika bezodpływowego
- Obsługa komunikacyjna- istniejący zjazd z drogi gminnej,
- Energia elektryczna z istniejącego przyłącza
- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 9 szt.- istniejące
- Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych.
- Wody opadowe z dachów będą odprowadzane na terenie własnej nieruchomości
- Wody opadowe z terenów utwardzonych, na własny teren zielony, poprzez odpowiednie spadki utwardzeń.
- Projektowane utwardzenia z kostki brukowej
- Instalacja gazowa i projektowane zbiorniki na gaz 2 szt.

Projektuje się rozbudowę jednokondygnacyjną przykrytą dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 30° i wysokości około 6,9 m i 11,08 m oraz częściowo z dachem płaskim nad częścią z szatnią i łazienkami. Część rozbudowywana budynku formą architektoniczną jest dosto-sowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE
1. Ławy, stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne.
2. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych i żelbetowe, wg. proj. konstruk-cyjnego, ściany fundamentowe zewnętrzne ocieplone styropianem ekstrudowanym gr.15cm
3.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne:
- ściana dwuwarstwowa z pustaków gazobetonowych klasy min. 500 gr.24cm wraz z żelbetowymi trzpieniami usztywniającymi styropian gr.15cm lub wełna mineralna gr. 15 cm;
- ściany wewnętrzne nośne z pustaków gazobetonowych klasy min.500 gr. 24cm;
Ściany działowe murowane gr.12cm z bloczków gazobetonowych;
Strop żelbetowy gr. 15cm i 18cm.
Wieńce – żelbetowe monolityczne.
Nadproża – żelbetowe monolityczne, oraz prefabrykowane.
Dach – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej tradycyjna więźba dachowa krokwiowa oraz o kon-strukcji stalowej (sala gimnastyczna)

IZOLACJE I ZABEZPIECZENIA
TERMICZNA:
1. Ściany - z gazobetonu styropian 15cm zapewniają wymaganą izolacyjność termiczną.
2. Dach – wełna mineralna współczynnik przenikania ciepła grubości 25cm.
3. Stropodach niewentylowany wełna szklana - 2×10cm

PRZECIWWILGOCIOWA:
1. Izolacje poziome:
- podłoga na gruncie: 2x folia PE;
- ławy fundamentowe, ściany fundamentowe: dysperbit, 2x papa termozgrzewalna
2. Izolacje pionowe (ściany fundamentowe) dysperbit.

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE:
1. Ściany – tynk systemowy cienkowarstwowy- kolor biały, blacha stalowa powlekana- kolor ja-sny- komponujący się z istniejącą elewacją
2.Cokoły – tynk systemowy cienkowarstwowy mozaikowy;
3. Dach – blacha stalowa powlekana na rąbek stojący- kolor brązowy lub czarny oraz płyta war-stwowa;
4. Stropodach- papa wierzchniego krycia
5.Rynny, rury spustowe, parapety, obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana;
6.Stolarka okienna i drzwiowa – pcv

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:
1.Ściany – tynk cem.- wap. kat. III lub gipsowy
2.Ściany łazienki -glazura

INSTALACJE SANITARNE:
1. Instalacja wodno – kanalizacyjna wewnętrzna
2. Instalacja centralnego ogrzewania
3. Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z instalacją ciepła technologicznego do nagrzewnic
4. Instalacja gazowa – w kotłowni

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
1. Rozdzielnica elektryczna,
2. Instalacja oświetleniowa,
3. Instalacja gniazd elektrycznych 230/400V,
4. Instalacja odgromowa i uziomowa.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540205153-N-2020 z dnia: 2020-10-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-23 godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-30 godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540212431-N-2020 z dnia: 2020-10-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-30 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-06 godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540219074-N-2020 z dnia: 2020-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-06 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-19 godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540228514-N-2020 z dnia: 2020-11-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-19, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540238550-N-2020 z dnia: 2020-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-19, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-22, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540549530-N-2020 z dnia: 2020-12-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-22, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-28, godzina 10:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45110000, 45212000, 45231300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się