Zlecenie 8420840 - Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie.

   
Zamówienie 8420840 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-23
przedmiot zlecenia
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8455691 2021-10-27
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE Remont nawierzchni DW 106 - skrzyżowanie do m. Zakłodzie 2. Zakres zadania obejmuje: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni za pomocą MMB na gorąco, poboczy gruntowych z domieszką frezu ...
8459723 2021-10-28
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie Przedmiot zamówienia stanowi: przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Ślesinie o długości 1253 m. W zakres opracowania wchodzi także odtworz...
8462841 2021-10-28
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU ROZBUDOWA drogi wojewódzkiej nr 395 w m. HENRYKÓW - etap II od km 51+950 do km 52+460
8458965 2021-10-28
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZARNOCIN Przebudowa drogi gminnej G20 w Grabinej Woli. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr G20 w miejscowości Grabina Wola, na odcinku o długości 497m, szerokość jezdni bitumiczn...
8459469 2021-10-28
godz. 11:00
URZĄD GMINY ŁOMŻA Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 753 B ulica Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie Etap I Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 753 B ulica Wie...
8458843 2021-10-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBOŃ Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. P...
8454639 2021-10-29
godz. 08:00
URZĄD GMINY KALISKA „Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach”w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW na lata 2014 - 2020 1. Przedmiote...
8454951 2021-10-29
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZCHÓW „Przebudowa drogi gminnej nr K250090 w miejscowości Piaski- Drużków wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Czchów”- zamówienie powtórzone 3.3. Przedmiotem zamówienia jest przebu...
8460210 2021-10-29
godz. 12:00
URZĄD GMINY SZYDŁOWO Budowa drogi rowerowej w miejscowości Kotuń. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi rowerowej w rozumieniu art. 4 pkt 11a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o...
8454388 2021-10-29
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY IŁOWA 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule...