Przetarg 8038564 - Budowa Placu Integracji Społecznej – Etap I ...

   
Analizuj Zamówienie 8038564 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-24
przedmiot ogłoszenia
Budowa Placu Integracji Społecznej – Etap I

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu zagospodarowania fragmentu dzi
ałki o nr geod. 4369/10 położonej w rejonie ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach, pod funkcję rekreacyjną dla będących w różnym wieku mieszkańców miasta Siemiatycze. Kolejne 2 etapy zagospodarowania będą realizowane w terminie późniejszym w toku odrębnego zamówienia. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na wyznaczeniu i częściowemu urządzeniu stref wypoczynku i rekreacji, skomunikowanych ciągami pieszymi. 2. Charakterystyczne parametry techniczne: Pow. całkowita I etapu zagospodarowania 3 480,00 m2 , Pow. utwardzona 280,00 m2, Pow. nawierzchni bezpiecznej 525,00 m23. W ramach zamówienia do wykonania będą w szczególności:3.1. Branża budowlana: Chodniki z kostki brukowej - 280 m2; Nawierzchnie bezpieczne z maty przerostowej, gumowej z atestem bezpieczeństwa upadku do 300cm – 372,5 m2; Nawierzchnie bezpieczne z mat gumowych 50x50 cm z atestem bezpieczeństwa upadku do 300cm – 153 m2; Wykonanie trawników dywanowych; Ogrodzenie z paneli systemowych ocynkowanych szer. 250 cm z 4 furtkami – 230mb; Wyposażenie placu w elementy małej architektury: ławki wolnostojące szt.5, kosze na śmieci z segregacją szt. 9, zjazd linowy Tyrolka szt. 1, wigwam szt. 1, pagórek z tunelem szt. 4 , surfing szt. 1, ścianka wspinaczkowa szt. 1, siłownia zewnętrzna (biegacz, jeździec, orbitek, wioślarz, wyciąg górnym ławka treningowa) szt. 1.3.2. Branża elektryczna: W celu oświetlenia Placu Integracji Społecznej zaprojektowano trzy linie kablowe oświetleniowe z czego w I etapie tj. w ramach tego zamówienia do wykonania jest jedna linia LO1nN typu YKY 5X6 mm2 o dł. 216 (269) m od istniejącego słupa oświetleniowego do projektowanego słupa oświetleniowego nr 9A oraz do szafki oświetleniowej ZK1. W celu oświetlenia głównej ścieżki placu należy zamontować słupy oświetleniowe typu A – słupy aluminiowe o wysokości 4,5m wraz z parkową oprawą oświetleniową o mocy 70W montowaną na słupie z kloszem mlecznym i daszkiem. Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dobranych do do rodzaju słupa zgodnie z tabelą montażową. W celu podziału obwodów oświetleniowych oraz ich zabezpieczenia należy zamontować szafkę oświetleniową ZK1 zamontowaną na własnym fundamencie.4. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Szerokość traktów pieszych oraz nachylenie terenu są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W sąsiedztwie placu znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. 5. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia: Wszystkie urządzenia zamontowane na placu powinny być wykonane zgodnie z wymogami norm z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz PN-EN 16630:2015-06 dotyczącej wyposażenia siłowni plenerowych zainstalowanego na stałe, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty.


IF.271.3.2021
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, place zabaw
kody CPV 37535200, 45100000, 45111200, 45112711, 45112723, 45212140, 45233220, 45311200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się