Przetarg 8366576 - Budowa obiektu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w...

   
Analizuj Zamówienie 8366576 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-31
przedmiot ogłoszenia
Budowa obiektu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Szprotawie – etap II – wykonanie instalacji klimatyzacji.

Przedmio
tem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach parteru i piętra budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Nowej w Szprotawie, powiat żagański, woj. lubuskie, obejmującej:a) dostawę i montaż 11 szt. jednostek wewnętrznych wraz ze sterownikami bezprzewodowymi,b) dostawę i montaż dwóch agregatów chłodniczych na dachu budynku,c) przedmuchanie systemu i sprawdzenie szczelności oraz napełnienie urządzeń i instalacji czynnikiem chłodzącym,d) uruchomienie instalacji klimatyzacji i przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi,e) zapewnienie serwisu gwarancyjnego - w okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt przeglądy gwarancyjne zgodnie z warunki gwarancyjnymi producentów dostarczonych urządzeń oraz przeglądy okresowe i bieżące wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej tych urządzeń oraz obowiązujących przepisów. Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych ponosi zamawiający.

PT.2370.06.2021
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża instalacje
kody CPV 45216121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się