Przetarg 7534362 - Budowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7534362 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
Budowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegr
owanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowego
Numer referencyjny: IP.272.2.14.2020.KM

Budowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: montaż elementów systemów telewizji użytkowej - kamer, montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych, układanie kabli teleinformatycznych, budowa rurociągów, montaż sygnalizatorów , montaż i stawianie słupów oświetleniowych.
Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektach wykonawczych, planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- ZAŁĄCZONE PLIKI DO SIWZ.
branża Ochrona
podbranża instalacje
kody CPV 32323500, 32420000, 32562000, 45000000, 45231600, 48800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się