Zlecenie 8081490 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji...

   
Zamówienie 8081490 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-16
przedmiot zlecenia
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: łupice i Stare Strącze

Przed
miotem zamówienia jest budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, tj. budowa 2 instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. na terenie Gminy Sława o łącznej mocy 60,00 kW, w tym: • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 36,0 kWp, w m. Łupice dz. 245/3 gm. Sława – SUW Łupice, • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 24,0 kWp, w m. Stare Strącze dz. 434/8 gm. Sława – SUW Stare Strącze. Wykonanie, dla powyższych instalacji, systemu monitorowania i zarządzania energią (w tym inteligentny system oparty na technologii TIK). Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule wybuduj na podstawie dokumentacji budowlanej osobno dla każdego z obiektów. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie robót budowlanych. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w TOM-ie III niniejszej SIWZ Kategoria ogłoszenia
branża Konstrukcje, ogrodzenia, Energia odnawialna (OZE)
podbranża konstrukcje inne, energia solarna
kody CPV 9331200, 9332000, 45223810, 45311000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się