Przetarg 7306904 - BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO DLA DZIECI WRAZ Z...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7306904 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-29
przedmiot ogłoszenia
BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO DLA DZIECI WRAZ Z OZNAKOWANIEM, OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGIEM W RAMACH PROGRAMU – „BUDOWA
MIASTECZEK RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM” NA OSIEDLU „KROMER” W GORLICACH NA DZIAŁKACH NR. 790/6, 790/12 PRZY UL. STAWISKA
Numer referencyjny: OR-III.271.2.2.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miasteczka rowerowego dla dzieci wraz z oznakowaniem, oświetleniem terenu i monitoringiem w ramach programu – „Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim” na osiedlu „Kromer” w Gorlicach na działkach nr. 790/6, 790/12 przy ul. Stawiska, która obejmuje:
1) Roboty ziemne w zakresie usunięcia warstw ziemi, wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczeniem,
2) Wykonanie konstrukcji podbudowy pod ścieżki rowerowe i alejki spacerowe,
3) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej na pow. ok. 1025 m² pod ścieżki rowerowe,
4) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej na pow. ok. 246 m² pod alejki spacerowe,
5) Wykonanie organizacji ruchu dla miasteczka (oznakowanie poziome i pionowe),
6) Montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci 5 szt., ławki 9 szt., stojaki na rowery 1 szt.),
7) Budowa linii ziemnej niskiego napięcia i montaż słupów stalowych oświetleniowych
(10 szt.) miasteczka rowerowego wraz z instalacją monitoringu,
8) Wykonanie czasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót budowlanych),
9) Roboty wykończeniowe, nasadzenie zieleni, wykonanie trawników.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja:
1) Projekt - Zagospodarowanie terenu dla funkcji rekreacji codziennej w zakresie budowy ścieżek rowerowych dla dzieci, alejek spacerowych, małej architektury, nasadzeń zieleni i oświetlenia terenu w ramach programu – „Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim” na osiedlu Kromer w Gorlicach – załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Projekt organizacji ruchu – załącznik nr 2 do SIWZ,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zagospodarowanie terenu dla funkcji rekreacji codziennej z mini placem rowerowym dla dzieci – załącznik nr 3 do SIWZ,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – budowa oświetlenia ulicznego – załącznik nr 4 do SIWZ,
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – instalacja monitoringu – załącznik nr 5 do SIWZ,
6) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 960/2019 – załącznik nr 6 do SIWZ,
7) Opis równoważności zastosowanych nazw własnych w projekcie – załącznik nr 7 do SIWZ,
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Ochrona, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, oświetlenie, instalacje, zieleń, mała architektura
kody CPV 45233161, 45233162, 45316100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się