Zlecenie 7620014 - BUDOWA KOTŁA WODNEGO OPALANEGO BIOMASĄ O MOCY 12 MW W...

   
Zamówienie 7620014 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
BUDOWA KOTŁA WODNEGO OPALANEGO BIOMASĄ O MOCY 12 MW W RAMACH CIEPŁOWNI TARNOWSKIE GÓRY

Przedmiotem zamówienia jest zaproje
ktowanie, realizacja i przekazanie do użytkowania zadania inwestycyjnego polegającego budowie kotła wodnego opalanego biomasą wraz z instalacjami towarzyszącymi w Ciepłowni „Przyjaźń” na działce nr 2461 przy ul. Zagórskiej 173 w Tarnowskich Górach, której właścicielem jest Veolia Południe Sp. z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Części III SWZ oraz w załączniku nr 1 do Części III SWZ - PFU, które znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego , link :
https://veoliaterm.pl/2020/07/31/budowa-kotla-wodnego-opalanego-biomasa-o-mocy-12-mw-w-ramach-cieplowni-tarnowskie-gory/ Cel zamówienia Ograniczenie emisji CO2 oraz poprzez efektywności energetycznej poprzez budowę kotła na biomasę wraz z pełna infrastrukturą towarzyszącą Przedmiot zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje w swoim zakresie:
- Dostawę i montaż kotła wodnego opalanego biomasą (dopuszcza się zastosowanie maksymalnie dwóch jednostek o łącznej mocy cieplnej 12MWt) wraz z wymaganą infrastrukturą towarzyszącą;
- Montaż kotła lub kotłów w istniejącej kotłowni wraz z przystosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż lub alternatywnie budowę nowego budynku kotłowni do zabudowy kotła (lub kotłów) oraz urządzeń towarzyszących – możliwe rozwiązania opisano w Załączniku nr 1 do cz. III SWZ – wybór rozwiązania należy do Wykonawcy i musi zostać sprecyzowany na etapie składania oferty wstępnej;
- Przyłączenie do sieci cieplnej,
- Budowę placu składowego biomasy wraz z częściowym zadaszeniem w postaci wiaty;
- Zakup urządzeń transportowych dla paliwa;
- Budowę instalacji oczyszczania spalin w zakresie niezbędnym wynikającym z osiągnięcia dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń gazowych;
- Włączenie instalacji wyprowadzenia spalin z kotła lub kotłów do istniejącego komina
branża Budowlana - obiekty, Dekarstwo, Ekologia, środowisko
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne, pokrycia dachowe, ekspertyzy, prognozy
kody CPV 42122000, 42161000, 42164000, 42511100, 42514000, 44110000, 44140000, 44160000, 45000000, 45251250, 45261100, 45262520, 45262800, 45300000, 45311000, 45320000, 71000000, 71200000, 71300000, 71310000, 71320000, 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się