Zlecenie 8883194 - Budowa inteligentnej sieci w Energetycznym Klastrze...

   
Zamówienie 8883194 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-05
przedmiot zlecenia
Budowa inteligentnej sieci w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO

Część I: dostawa sześciu stacji transformatorowych z przy
łączeniem do sieci SNCzęść II: wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis grawitacyjnego magazynu energii wraz z dostawą i wdrożeniem inteligentnego systemu do zarządzania procesem magazynowania i uwalniania energii wraz z infrastrukturą pod grawitacyjny magazyn energii z zakresem prac budowa dróg dojazdowych, placów montażowych (manewrowych).Część III: Budowa linii kablowych SN o długości 28 km z kanalizacją teletechniczną, budowa kablowej linii światłowodowej, energetycznej oraz łączy teletransmisyjnych.Przedmiotem zamówienia (jako całość) jest wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: dostawa sześciu stacji transformatorowych z przyłączeniem do sieci SN. Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis grawitacyjnego magazynu energii wraz z dostawą i wdrożeniem inteligentnego systemu do zarządzania procesem magazynowania i uwalniania energii, budowa infrastruktury pod magazyn energii, budowa sieci SN.
branża Energoelektryczna, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża sieci zewnętrzne, konstrukcje inne
kody CPV 31430000, 45100000, 45113000, 45220000, 45223800, 45230000, 45231000, 45231400, 45232221, 51100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , konstrukcje inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9021477 2022-07-14
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych dla celów przyłączania nowych odbiorców na terenie PGE...
9009435 2022-07-14
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK3 w m. Piechowice w obrębie skrzyżowań z DW366, DP2731D i DP2763D Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie "Projektu...
9014148 2022-07-14
godz. 11:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Opracowanie 3 dokumentacji projektowych wraz z realizacją robót budowlanych w celu zrealizowania przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odbiorców w miejscowościach Małęczyn, Skaryszew ...
9021948 2022-07-15
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE „Budowa przyłączy nn na terenie RE Mielec, obszar PE Ropczyce, PE Mielec - zadania dla zasilania odbiorców”
9021456 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu.
9014523 2022-07-18
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM BUDOWA STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ROZDZIAŁ IV SWZ DOP...
9003737 2022-07-18
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KONINIE Przebudowa rozdzielni na Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg 59045.
8996677 2022-07-18
godz. 13:00
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Dostosowanie obiektów i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Komisji UE z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemu elektroenergetycznego (NC ER)-E...
9020727 2022-07-19
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. W LUBLINIE Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - 6 zadań
9011988 2022-07-20
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie robót budowlanych: 1 Iwiczno Kaliska gmina wiejska nr dzial.: 84/4, 87/5, 87/8, 87/9, 87/10, 87/11, 87/12, 87/13 35.22# Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV i l...