Przetarg 9955275 - Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej....

   
Analizuj Zamówienie 9955275 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej.

Realizacja prac w zakresie zagospodarowania turystycznego Pustyni Bł
ędowskiej i jej otoczenia poprzez budowę tras turystycznych z przeznaczeniem na ścieżki pieszo-rowerowe o nawierzchni szutrowej, betonowej oraz drewnianej w formie ścieżki na palach, budowa przestrzeni edukacyjno-gastronomicznej Food Truck Park oraz posadowienie budynku biura obsługi turystycznej wraz z budowa parkingu z elektronicznym systemem dostępu.a) Informacje ogólne:Realizacja prac w zakresie zagospodarowania turystycznego Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia ma za zadanie uzupełnić ofertę turystyczną obszaru poprzez budowę nowych elementów infrastruktury turystycznej oraz modernizację już istniejących. Dla całości zadania zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. W ramach złożonej ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prace niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego w jego ostatecznej formie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SWZ w postaci : STWiORB, projektów budowlanych i technicznych Załączone przedmiary, mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja, którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności konieczne dla realizacji zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te (lub prace) są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie.W ramach złożonej oferty wykonawca winien wycenić wszystkie elementy zgodnie z poniższym wskazaniem.Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców. Celem wizji lokalnej jest poznanie warunków realizacji zamówienia, tj. okoliczności, które mają wpływ również na ofertę składaną przez wykonawcę.Wizja lokalna odbędzie się w dniu 27.09.2023r. o godzinie 10:00.W celu wzięcia udziału w wizji lokalnej należy zgłosić udział w wizji do dnia 26.09.2023r. mailowa na adres : inwestycje@gmina-klucze.pl

ZP.271.15.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00427568/01 z dnia: 2023-10-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-09 10:00
Po zmianie:
2023-10-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-09 10:10
Po zmianie:
2023-10-11 10:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-07
Po zmianie:
2023-11-09
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu
kody CPV 45000000, 45212000, 45212100, 45212140, 45223000, 45223200, 45223500, 45231400, 45233120, 45310000, 45314000, 45330000, 45331000, 45421100, 45450000, 71326000, 71327000, 71336000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10119656 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KAMIENNA GÓRA Przebudowa dróg gminnych ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg w ulicach Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze, w zakresie ...
10121334 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul...
10088870 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZBĄSZYNEK BUDOWA DRÓG GMINNYCH W DĄBRÓWCE WLKP., BRONIKOWIE I ROGOZIŃCU. Część 1: 1) „Budowa drogi gminnej nr 007102F ul. Chlastawska w miejscowości Dąbrówka Wlkp.”,- realizowane w oparciu o dokument...
10114231 2023-12-15
godz. 10:00
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Budowa Parku Naukowo-Badawczego dla Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - ETAP 1 ZAKRES PRAC OBEJMUJE roboty w branży budow...
9975085 2023-12-15
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła; odcinek 5, węzeł „Cybowo” (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)” Numer referencyjny: GDDKiA O/Sz.D-3.2410.5.2023 Ograniczona liczba znaków w pkt II...
10121865 2023-12-15
godz. 15:00
URZĄD GMINY DESZCZNO Przebudowa ulic: Lubuskiej, Krupczyńskiej i Gorzowskiej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Karnin, Deszczno, Brzozowiec gm. Deszczno ...
10123058 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NIESZAWA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieszawa, szczegółowy opis i zakres określono w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do SWZ ZP.271.19.2023
10127596 2023-12-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY SIERAKÓW Przebudowa nawierzchni ul. Leśna – etap I Etap I zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Leśnej na odcinku 120 mb wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem. Obecnie ulica posiada nawierzchn...
10127094 2023-12-28
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁODAWIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk od km 10+930 do km 15+770 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk na odcinku 4840 m. P.37...
10118032 2024-02-09
godz. 12:00
URZĄD MIASTA DREZDENKO Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Transportowej w Drezdenku. 2. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac...