Przetarg 8913408 - "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie...

   
Analizuj Zamówienie 8913408 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-18
przedmiot ogłoszenia
Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykona
nie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą: „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” w formule „zaprojektuj i wybuduj”Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Kampinos stanowiących istniejące działki pasa drogowego: działki nr 108/10, 176/1, 228/2, 229, 231, 252, 273; obręb 0009, Kampinos A, działki nr 88/8 oraz 88/9; obręb 0001 Kampinos oraz na działkach niebędących własnością Gminy Kampinos, które podlegać będą podziałowi: działki nr 103, 104/15, 105/2, 183; obręb 0009, Kampinos A.Ze względu na konieczność pozyskania działek pod pas drogowy ulic objętych opracowaniem inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.Zamówienie należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 12 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.2. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wobec czego Wykonawca zapewnia, że finansował będzie inwestycję w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 13 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

FZ.271.9.2022.EK
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45000000, 45111200, 45200000, 45231000, 45233120, 45233220, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9009644 2022-07-18
godz. 15:00
URZĄD GMINY WĄDROŻE WIELKIE Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 171, 179 – obręb Jenków 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w Jenkowie w gminie W...
8919962 2022-07-18
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie krawężnika Zlecę ułożenie 30 m krawężnika drogowego.
9017682 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA OLEŚNICA Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Jana Sinapiusa w Oleśnicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego parkin...
9014653 2022-07-19
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na drogach GDDKiA Oddziału Białystok z podziałem na części Część 1: Część I Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 w m. Boćki ...
9010693 2022-07-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY NOZDRZEC Część 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podzia...
8928620 2022-07-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zjazd przez rów na działkę w Żelechowie Witam Zlecę wykonanie zjazdu przez rów na działkę w Żelechowie. W sprawiem szczegółów proszę o kontakt
9013982 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY WYRYKI „Przebudowa, budowa i rozbudowa trzech dróg gminnych w miejscowości Wyryki – Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów” Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa, budowa i rozbudo...
9005575 2022-07-25
godz. 11:00
MIASTO ŁÓDŹ-ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej oraz budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńsk...
9015070 2022-08-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Grzybowskiej w miejscowościach Parcela na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu N...
8993741 2022-08-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** budowa zjazdu Zlecę budowę zjazdu Z DW 632 - nawierzchnia asfaltowa. Proszę o oferty cenowe.