Przetarg 7218420 - Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz...

   
Analizuj Zamówienie 7218420 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-09
przedmiot ogłoszenia
Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Numer referencyjny: 8/UE/JRP/2019
P
rzystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnegoCzęść I. „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 26 lokalizacjach.W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie prac polegających na budowie i przebudowie pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej dla wyposażenia pętli oraz przystanków autobusowych w 61 lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra w Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (w skrócie TDIP) oraz dla wyposażenia wybranych przystanków w biletomaty i wiaty przystankowe. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zależności od lokalizacji wykonanie zasadniczych robót budowlanych takich jak:— rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza oraz posadowienia fundamentu pod projektowane urządzenia,— wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod słup stanowiący konstrukcję wsporczą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (TDIP),— budowa przyłącza energetycznego – zasilanie TDIP,— odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,— zagospodarowanie zieleni.W formule „wybuduj” na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących część II SIWZ — Wzór umowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.Nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował Zamawiający oraz wyznaczony przez niego podmiot, którego Zamawiający ustanowi do działania jako Inżyniera dla celów umowy i do pełnienia funkcji Inżyniera inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.
Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniegoCzęść II. „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 19 lokalizacjach.W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie prac polegających na budowie i przebudowie pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej dla wyposażenia pętli oraz przystanków autobusowych w 61 lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra w Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (w skrócie TDIP) oraz dla wyposażenia wybranych przystanków w biletomaty i wiaty przystankowe. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zależności od lokalizacji wykonanie zasadniczych robót budowlanych takich jak:— rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza oraz posadowienia fundamentu pod projektowane urządzenia,— wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod słup stanowiący konstrukcję wsporczą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (TDIP),— budowa przyłącza energetycznego – zasilanie TDIP,— odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,— zagospodarowanie zieleni.W formule „wybuduj” na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących część II SIWZ – Wzór umowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.Nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował Zamawiający oraz wyznaczony przez niego podmiot, którego Zamawiający ustanowi do działania jako Inżyniera dla celów umowy i do pełnienia funkcji Inżyniera inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.
Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniegoCzęść II. „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 16 lokalizacjach.W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie prac polegających na budowie i przebudowie pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej dla wyposażenia pętli oraz przystanków autobusowych w 61 lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra w Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (w skrócie TDIP) oraz dla wyposażenia wybranych przystanków w biletomaty i wiaty przystankowe. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zależności od lokalizacji wykonanie zasadniczych robót budowlanych takich jak:— rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza oraz posadowienia fundamentu pod projektowane urządzenia,— wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod słup stanowiący konstrukcję wsporczą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (TDIP),— budowa przyłącza energetycznego – zasilanie TDIP,— odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,— zagospodarowanie zieleni.W formule „wybuduj” na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących część II SIWZ – Wzór umowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.Nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował Zamawiający oraz wyznaczony przez niego podmiot, którego Zamawiający ustanowi do działania jako Inżyniera dla celów umowy i do pełnienia funkcji Inżyniera inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża obiekty małogabarytowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, konstrukcje inne
kody CPV 45000000, 45100000, 45233000, 45233280, 45316100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się