Przetarg 7722690 - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg –...

   
Analizuj Zamówienie 7722690 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-29
przedmiot ogłoszenia
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg – Wadąg Numer referencyjny: 2020/WF00/WP-002814
Przedmiotem zamówienia
jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Bartąg – Wadąg – etap I o długości L = ok. 8,84 km wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania znak: PSG/Ol/TC-WT/1/2014 z 24.01.2014 (w zakresie etapu I) oraz dokumentacją projektową (projekt), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do wzoru umowy: warunkach technicznych nr PSG/Ol/TC-WT/1/2014 z 24.1.2014 wraz z aneksem do warunków nr PSGOL/ZMSM/WT/763/028/2019/GM z 23.04.2019 (w zakresie etapu I), projekcie wraz z wykazem dokumentacji oraz w opisie przedmiotu zamówienia.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża sieci gazowe
kody CPV 45231220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się