Przetarg 10116236 - Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi na...

   
Analizuj Zamówienie 10116236 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-29
przedmiot ogłoszenia
Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi na Osiedlu Tysiąclecia-ul. Inflancka w Poznaniu.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10274261 2024-03-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa dróg na terenie Gminy Rypin”, w których skład wchodzi:1.1. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiska (dz. nr 30)Zakres robót:1) Robo...
10275623 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych powiatu zamojskiego w roku 2024 Część 1: I zadanie: remont masą mineralno-bitumiczną - remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-bi...
10278441 2024-03-08
godz. 12:00
Podlaskie Budowa zagospodarowania terenu z budową boisk sportowych.Zamówienie w ramach realizacji zadania powierzonego przez Inwestora – Powiat Sokólski z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. M...
10278431 2024-03-11
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowana w ra...
10278475 2024-03-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa drogi gminnej numer G832549 Kaliszkowice Kaliskie Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej G832549 w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (dz. ew. 147/2) obręb 0003 K...
10276573 2024-03-11
godz. 14:30
Dolnośląskie Remont chodnika
10265747 2024-03-12
godz. 08:00
Mazowieckie Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku: od km 72+781 (78+449) do km 75+020 (80+688) – nr postępowania 028/24 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na o...
10277389 2024-03-13
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”. RGK.271.2.2024
10260964 2024-03-21
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Parczewie: Remont drogi wojewódzkiej nr 809 Przytoczno – Kierzkówka – Krasienin –Lublin – DK S19 na odcinku od km 22+400 do km 28+400 Zakres robót obejmuje wykonanie remont...
10277895 2024-03-29
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 3C 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg w Zielonej Górze w zakresie r...