Przetarg 7382185 - Budowa drogi leśnej pożarowej nr 2 - etap III Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382185 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
Budowa drogi leśnej pożarowej nr 2 - etap III
Numer referencyjny: ZG.270.9.2020.AK

Przedmiotem zamówienia jest robota budow
lana polegająca na budowie drogi leśnej pożarowej nr 2 etap III w Leśnictwie Łupawa.
Zakres zadania obejmuje, w szczególności:
Budowa drogi leśnej pożarowej nr 2 (dojazd pożarowy) w Leśnictwie Łupawa – etap III, (nr działek: 58/10, 58/11, 57/1obręb ewidencyjny Łupawa, Gmina Potęgowo).
I. wykonanie jezdni głównej szerokości 3,0 m z płyt żelbetowych JOMB (100x75x12,5 cm) układanych śladowo lub w układzie pełnym na podsypce piaskowej (1 669 m2), uzupełnienie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm grubości 7 cm (2 160 m2), wykonanie poboczy; budowa mijanek; przebudowa skrzyżowań drogi główne z drogami bocznym i szlakami zrywkowymi; wykonanie zjazdów; renowacja i odtworzenie rowów odwadniających, roboty ziemne (profilowanie, usunięcie humusu, wykonanie koryta pod nową konstrukcję) karczowanie pni, regulacja i wzmocnienie skarp istniejących.
II. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm (1 176 m2), wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC grubości 5 cm (1200 m2) na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości 20 cm (1 229 m2), wykonanie poboczy; przebudowa skrzyżowań droga główna z drogami bocznymi; wykonanie zjazdów.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111000, 45233000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się