Przetarg 8950851 - Budowa drogi leśnej nr 45 dla potrzeb p.poż i wywozu...

   
Analizuj Zamówienie 8950851 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-03
przedmiot ogłoszenia
Budowa drogi leśnej nr 45 dla potrzeb p.poż i wywozu drewna z Leśnictwa Danków Etap II od km 1500 do km 2940

Zadanie obej
muje budowę drogi leśnej nr 45 dla potrzeb p.poż i wywozu drewna w Leśnictwie Danków Etap II od km 1500 do km 2940.

S.270.1.3.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00213649/01 z dnia: 2022-06-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
- wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku w technologii drewnianej (o drewnianej konstrukcji ścian, stropów oraz dachu), obejmującą wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł brutto.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
 Jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy posiadającą:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń
Po zmianie:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
- wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 PLN brutto.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
 Jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy posiadającą:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-22 10:00
Po zmianie:
2022-06-24 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-22 10:15
Po zmianie:
2022-06-24 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-21
Po zmianie:
2022-07-23
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45111200, 45233120, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9013369 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŁOSICE Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudnik od km 0+000 do km 0+610 1) Przebudowa drogi gminnej nr 200241W w miejscowości Rudnik od km 0+000 do km 0+610 wraz z włączeniem do drogi po...
9002050 2022-07-20
godz. 10:00
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE Modernizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego 16 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni parkingu przy budynku szkoły przy ulicy Wojska...
8999010 2022-07-21
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH Z SIEDZIBĄ W BOGUSZOWIE-GORCACH Budowa dwóch obiektów mostowych żelbetowo – stalowo – drewnianych po uprzedniej rozbiórce istniejących mostów, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwal...
9008667 2022-07-21
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego i budowy...
8928619 2022-07-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie chodnika
8981000 2022-07-28
godz. 09:45
URZĄD GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z SIEDZIBĄ W MSZANOWIE Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie Zakres zamówienia;1) opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów d...
9005693 2022-07-28
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK53, DK57, DK58 w Szczytnie w woj. warmińsko-mazurskim – II postępowanie Numer referencyjny: O/OL.D-3.2421.38.2022 Przedmiotem zamówienia je...
9009479 2022-07-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi”.Zakres robót realizowanych w ramach zamówienia o...
9012328 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie kosti brukowej Zlecę ułożenie kostki brukowej , około 200m2. Teren częściowo przygotowany i utwardzony. Układany będzie kamień dewośnki. Proszę zainteresowanych o kont...
9012399 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Pomocnik do prac brukarsko-ogrodowych Zlecę, szukam pomocnika do prac brukarsko-grodowych * naprawa murka oporowego * opaska wokół budynku * prace ogrodowe budżet do ustalenia