Przetarg 9940716 - Budowa drogi gminnej klasy D wraz z budową skrzyżowania...

   
Analizuj Zamówienie 9940716 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-14
przedmiot ogłoszenia
Budowa drogi gminnej klasy D wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8233 oraz budową skrzyżowania drogi powiat
owej nr 1384K w km 15106 w miejscowości Szerzyny w gm.Szerzyny (cz.2)

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy drogi gminnej będącej łącznikiem dróg powiatowych w Szerzynach.Zakres robót obejmuje wszystkie roboty które nie zostały wykonane w poprzednim zamówieniu zgodnie z dokumentacją projektową a w szczególności :1.Dokończenie robót związanych z zabezpieczeniem skarp2.Dokończenie robót związanych z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego-korytka ściekowe3.Montaż barier drogowych4.Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.Oferent biorący udział w postępowaniu musi dokonać wizji lokalnej całej budowy i może wnieść swoje uwagi i pytania w trakcie postępowania co do zakresu robót koniecznych do dokończenia budowy drogi zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia w ogłoszeniu całą dokumentację projektową, przedmiar w którym określił roboty do wykonania w ramach tego zamówienia. Na przedmiarze zaznaczone są czerwoną linią z liczbą określającą jaki procent przedmiaru należy uwzględnić w ofercie. Informuje się że przedmiary są pomocniczym dokumentem który ma ułatwić sporządzenie oferty.W ofercie nie należy uwzględniać wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej pomimo zaznaczenia tych robót w przedmiarze linią czerwoną- pozycje przedmiaru :5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Roboty opisane w tych pozycjach są przedmiotem innego postępowania o udzielenia zamówienia.W ofercie należy uwzględnić roboty naprawcze w odniesieniu do robót wykonanych w poprzednim zamówieniu.1. Uzupełnienie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego-pospółka o grubości średnio 10 cm na całej powierzchni. Po zageszczeniu należy wykonać badanie nośności i zagęszczenia - metoda VSS2. Zmiana poziomu przepustu po zjazdem nr 7- obniżenie o około 20 cm.3. Rozebranie i ponowne ułożenie kostki na chodniku pow 12 m24. Poprawa montażu barierek przy chodniku typu U- poprawa obsadzenie w gruncie-wykonanie obetonowania w gruncie 5 miejsc.5. Odnowienie tymczasowej organizacji ruchu poprzez odnowienie znaków.1.Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich w obrębie głębokich wykopów.Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania uprzątnie teren przyległy do placu budowy z naddatku urobku ziemi powstałego podczas budowy poprzez wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 400 m od placu budowy oraz wyrówna terenWykonawca wybrany do realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy sporządzi kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót uwzględniający dwie płatności: pierwsza po wykonaniu co najmniej 50% zamówienia i druga po wykonaniu całego zakresu robót.

FER.271.15.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00409254/01 z dnia: 2023-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy drogi gminnej będącej łącznikiem dróg powiatowych w Szerzynach.
Zakres robót obejmuje wszystkie roboty które nie zostały wykonane w poprzednim zamówieniu zgodnie z dokumentacją projektową a w szczególności :
1.Dokończenie robót związanych z zabezpieczeniem skarp
2.Dokończenie robót związanych z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego-korytka ściekowe
3.Montaż barier drogowych
4.Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.
Oferent biorący udział w postępowaniu musi dokonać wizji lokalnej całej budowy i może wnieść swoje uwagi i pytania w trakcie postępowania co do zakresu robót koniecznych do dokończenia budowy drogi zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia w ogłoszeniu całą dokumentację projektową, przedmiar w którym określił roboty do wykonania w ramach tego zamówienia. Na przedmiarze zaznaczone są czerwoną linią z liczbą określającą jaki procent przedmiaru należy uwzględnić w ofercie. Informuje się że przedmiary są pomocniczym dokumentem który ma ułatwić sporządzenie oferty.
W ofercie nie należy uwzględniać wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej pomimo zaznaczenia tych robót w przedmiarze linią czerwoną- pozycje przedmiaru :
5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Roboty opisane w tych pozycjach są przedmiotem innego postępowania o udzielenia zamówienia.
W ofercie należy uwzględnić roboty naprawcze w odniesieniu do robót wykonanych w poprzednim zamówieniu.
1. Uzupełnienie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego-pospółka o grubości średnio 10 cm na całej powierzchni. Po zageszczeniu należy wykonać badanie nośności i zagęszczenia - metoda VSS
2. Zmiana poziomu przepustu po zjazdem nr 7- obniżenie o około 20 cm.
3. Rozebranie i ponowne ułożenie kostki na chodniku pow 12 m2
4. Poprawa montażu barierek przy chodniku typu U- poprawa obsadzenie w gruncie-wykonanie obetonowania w gruncie 5 miejsc.
5. Odnowienie tymczasowej organizacji ruchu poprzez odnowienie znaków.
1.Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich w obrębie głębokich wykopów.
Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania uprzątnie teren przyległy do placu budowy z naddatku urobku ziemi powstałego podczas budowy poprzez wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 400 m od placu budowy oraz wyrówna teren
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy sporządzi kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót uwzględniający dwie płatności: pierwsza po wykonaniu co najmniej 50% zamówienia i druga po wykonaniu całego zakresu robót.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy drogi gminnej będącej łącznikiem dróg powiatowych w Szerzynach.
Zakres robót obejmuje wszystkie roboty które nie zostały wykonane w poprzednim zamówieniu zgodnie z dokumentacją projektową a w szczególności:
1.Dokończenie robót związanych z zabezpieczeniem skarp
2.Dokończenie robót związanych z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego-korytka ściekowe
3.Montaż barier drogowych
4.Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.
Zamawiający udostępnia w ogłoszeniu całą dokumentację projektową, przedmiar w którym określił roboty do wykonania w ramach tego zamówienia. Na przedmiarze zaznaczone są czerwoną linią z liczbą określającą jaki procent przedmiaru należy uwzględnić w ofercie. Informuje się że przedmiary są pomocniczym dokumentem który ma ułatwić sporządzenie oferty.
W ofercie nie należy uwzględniać wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej pomimo zaznaczenia tych robót w przedmiarze linią czerwoną- pozycje przedmiaru :
5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Roboty opisane w tych pozycjach są przedmiotem innego postępowania o udzielenia zamówienia.
W ofercie należy uwzględnić roboty naprawcze w odniesieniu do robót wykonanych w poprzednim zamówieniu.
1. Uzupełnienie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego-pospółka o grubości średnio 10 cm na całej powierzchni. Po zageszczeniu należy wykonać badanie nośności i zagęszczenia - metoda VSS
2. Zmiana poziomu przepustu po zjazdem nr 7- obniżenie o około 20 cm.
3. Rozebranie i ponowne ułożenie kostki na chodniku pow 12 m2
4. Poprawa montażu barierek przy chodniku typu U- poprawa obsadzenie w gruncie-wykonanie obetonowania w gruncie 5 miejsc.
5. Odnowienie tymczasowej organizacji ruchu poprzez odnowienie znaków.
6.Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich w obrębie głębokich wykopów.
Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania uprzątnie teren przyległy do placu budowy z naddatku urobku ziemi powstałego podczas budowy poprzez wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 400 m od placu budowy oraz wyrówna teren
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy sporządzi kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót uwzględniający dwie płatności: pierwsza po wykonaniu co najmniej 50% zamówienia i druga po wykonaniu całego zakresu robót.
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, roboty ziemne, wynajem sprzętu, zieleń, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45111200, 45112710, 45233120, 45233161, 45233220, 45233290, 45243510, 45316211
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego , roboty ziemne, wynajem sprzętu , zieleń , obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10107586 2023-12-15
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku- Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbę...
10065585 2023-12-15
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce ) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł Stargard Wschód ...
10113907 2023-12-15
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKIM Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej 1229L w miejscowości Zbulitów Duży Część 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1229L w m. Stasinów od km 4+520 do km 5+748 odcinek dł. 1128mb: • wykonanie...
10123058 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NIESZAWA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieszawa, szczegółowy opis i zakres określono w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do SWZ ZP.271.19.2023
10121348 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Przedmiotem zamówienia jest konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota polegająca m.in. na remontach cząstkowych nawierzchni drogowych, chodników i elementów ulic, rozbió...
10110585 2023-12-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SULECHÓW Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa 1.1. Zamówienie obejmuje realizację zadania pn. „Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa” w gminie Sulechów, w zakresie budow...
10113042 2023-12-28
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2024-2026) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RD...
10092103 2023-12-28
godz. 09:00
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Roboty w zakresie budowy dróg - Roboty budowlane związane z Łapy-Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie-budowa i rozbudowa DW Nr 681, 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrast...
10113157 2024-01-02
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE Zdalne sterowanie stacją Rokitno ze stacji Skwierzyna
9837542 2024-01-04
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ODDZIAŁ W CHOJNICACH Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie linii 110 kV relacji GPZ Budziechów – GPZ Żary Numer referencyjny: RPUZ/Z/0164/2023/OD/ZIR/RI Przedmiotem zamówienia jest opracowanie doku...