Przetarg 7192797 - „Budowa chodników i jezdni ul. Hestii, Westy i Woźnicy w...

   
Analizuj Zamówienie 7192797 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-28
przedmiot ogłoszenia
„Budowa chodników i jezdni ul. Hestii, Westy i Woźnicy w Gdańsku w ramach Programu Modernizacji Chodników”
Numer referen
cyjny: I/PN/206/2019/TK

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodników i jezdni ul. Hestii, Westy i Woźnicy w Gdańsku w ramach Programu Modernizacji Chodników”.
2. Przedmiotowe zamówienia obejmuje swoim zakresem 2 (dwie) części.
1) Część nr 1 składającą się z 2 (dwóch) zadań.
a) Zadanie nr 1 – Budowa chodnika i jezdni ul. Hestii w Gdańsku.
b) Zadanie nr 2 – Budowa chodnika i jezdni ul. Westy w Gdańsku.
2) Część nr 2 - Budowa chodnika i jezdni ul. Woźnicy w Gdańsku.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1-Budowa chodnika i jezdni ul. Hestii w Gdańsku. Zadanie nr 2 – Budowa chodnika i jezdni ul. Westy w Gdańsku.
Zadanie nr 1-Budowa chodnika i jezdni ul. Hestii w Gdańsku. Zadanie nr 2 – Budowa chodnika i jezdni ul. Westy w Gdańsku.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa chodnika i jezdni ul. Woźnicy w Gdańsku.
Budowa chodnika i jezdni ul. Woźnicy w Gdańsku.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540273359-N-2019 z dnia: 2019-12-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-12-17, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-12-23, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540278450-N-2019 z dnia: 2019-12-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-12-23, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-01-09, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540002278-N-2020 z dnia: 2020-01-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-01-09, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-01-14, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540005308-N-2020 z dnia: 2020-01-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-01-14, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-01-17, godzina: 12:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 34953300, 45000000, 45111200, 45233120, 45233253
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się