Przetarg 9956720 - Budowa chodnika wraz z peronem przystankowym wzdłuż drogi...

   
Analizuj Zamówienie 9956720 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Budowa chodnika wraz z peronem przystankowym wzdłuż drogi krajowej nr 15 w m. Rogówko. (III)

1) Przedmiotem zadania jest wykona
nie robót budowlanych polegających na budowie chodnika wraz z peronem przystankowym wzdłuż drogi krajowej nr 15 w m. Rogówko.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej obejmującej: dokumentację projektową w tym m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, uzgodnienia branżowe, decyzje administracyjne (w tym pozwoleniu na budowę), które to dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów.3) Dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji), przedmiary robót, STWiORB, uzgodnienia branżowe oraz uzyskane decyzje administracyjne są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB lub w przedmiarze robót, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

ORG.271.31.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45222000, 45230000, 45233000, 45233100, 45233123, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10628979 2024-07-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Parku im. ks. kan. ...
10656991 2024-08-01
godz. 12:00
Wielkopolskie Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w św. Anny w Krajence
10677367 2024-08-01
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark. Zakres przedmiotu za...
10682880 2024-08-02
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metrów w obrębie Sądzia, Krzycko Wielkie Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem budowę drogi dojazdowej do gruntów r...
10681244 2024-08-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap II 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” podczas realizacji zadani...
10682001 2024-08-08
godz. 10:00
Pomorskie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Dziemiany Część 1: Część 1 - Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekult...
10664603 2024-08-12
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 5E 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi tj.: Mode...
10656614 2024-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 łączącej drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy Opis przedmiotu zamówieniaZadanie podstawowe: Zaprojektowanie nowego przeb...
10623669 2024-08-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Budowa drogi gminnej w Godzieszowie Opis przedmiotu zamówienia poza SWZ, określają:1) projekt budowlany,2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót – jak...
10682640 2024-08-20
godz. 09:30
Lubelskie Remont drogi wojewódzkiej nr 843 odc. Wólka Kraśniczyńska – Majdan Skierbieszowski od km 28+700 do km 29+900 - dł. 1,200 km 2. Podstawowy zakres rzeczowy i ilości robót został okr...