Przetarg 8424791 - Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 139 w m. Gądków...

   
Analizuj Zamówienie 8424791 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-28
przedmiot ogłoszenia
Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 139 w m. Gądków Wielki

Przedmiotem zamówienia są: - roboty przygotowawcze, - podbudo
wy, - nawierzchnie, - roboty wykończeniowe, - elementy ulic.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

ZDW-ZG-WZA-3318-52/2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233253
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8459778 2021-10-29
godz. 10:00
ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA Remont ciągu pieszego przy budynku pod adresem ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie na działkach numer ewidencyjny 106 i 116 z obrębu 5-03-11 w Dzielnicy Śródmieście
8458707 2021-10-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, inwestycji obejmującej w szczególności wykonanie dokumentacji projekto...
8460210 2021-10-29
godz. 12:00
URZĄD GMINY SZYDŁOWO Budowa drogi rowerowej w miejscowości Kotuń. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi rowerowej w rozumieniu art. 4 pkt 11a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o...
8467749 2021-11-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY PUCK Zakup i utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB w podziale na 4 części. Część 1: Część I – Łebcz ul. Wichrowa. Przedmiot zamówienia dla cz. I został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 i 6...
8450554 2021-11-02
godz. 11:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHOMICZÓWKA Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, budowę miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej na Dz.ew. Nr 43/1 obręb 7-08-07 prz...
8472193 2021-11-03
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Zagospodarowanie przestrzeni publicznej skweru oraz ronda Sybiraków w Ostrowie Wielkopolskim 1. Zakres robót obejmuje: • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe• roboty ziemne pod projektowane ...
8441605 2021-11-03
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 - etap I. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. budowy chodnika na ul. Grunwaldzk...
8467733 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY PRZEMYŚL Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Ujkowice, Kuńkowce, Rożubowice i Malhowice Część 1: Część I – Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Ujkowice oraz Kuńkowce1) Przebudowa...
8473183 2021-11-03
godz. 12:00
URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i remont przepustów na drodze dojazdowe...
8472206 2021-11-04
godz. 11:00
URZĄD GMINY KOŁACZYCE 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi Bieździadka - Kosiówka dz. nr ewid. 1027, 870 km 0+000 – 0+600- II etap (km 0+285 - 0+600)”2. Zakres robót opisany został w dokumentacji sta...