Przetarg 8253045 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1791R droga...

   
Analizuj Zamówienie 8253045 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-07
przedmiot ogłoszenia
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1791R droga przez wieś Ostrów w m. Ostrów

Szczegółowy zakres robót swoim zak
resem obejmuje wykonanie:
1) regulacja urządzeń obcych, elementy ulic, ( chodnik z brukowej kostki betonowej , krawężniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe)

ZP.271.1.22.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się