Przetarg 9959558 - Budowa chodnika na ulicy Henryka III w Siechnicach 4.1...

   
Analizuj Zamówienie 9959558 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Budowa chodnika na ulicy Henryka III w Siechnicach

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie chodnika w ulicy Henryka III na odcinku ok. 430,0 m i szerokości 2,0 m od skrzyżowania z ulicą Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Szczegółowy zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia.

BZP.271.86.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00424463/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00118524/12/P
Po zmianie:
2023/BZP 00118524/14/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-12 10:00
Po zmianie:
2023-10-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-12 10:05
Po zmianie:
2023-10-18 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-10
Po zmianie:
2023-11-17
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10119686 2023-12-14
godz. 12:10
URZĄD GMINY ŚWIERZNO przebudowa drogi gminnej Sulikowo-Rybice na terenie Gminy Świerzno Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej na odcinku drogi Sulikowo – Rybice, całkowita długość remontowanego odcin...
10121364 2023-12-15
godz. 08:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKI...
10115766 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI Przedmiotem zamówienia jest budowa placu do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji o nawierzchni z betonu asfaltowego BA na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm oraz wykonanie utwardz...
10124064 2023-12-15
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY Modernizacja dróg powiatowych nr 1900B oraz 1934B na terenie gminy Piątnica Część 1: Część I: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin na odc. ok. 1 420 m syste...
10111580 2023-12-18
godz. 11:00
URZĄD GMINY JEMIELNICA 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica.2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejsk...
10123029 2023-12-18
godz. 12:00
URZĄD GMINY RACIĄŻ Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory – Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck – Charzyny – Kodłutowo. 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana poleg...
10125886 2023-12-19
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 162227E – UL. NOWOWIEJSKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA NA ODCINKU OD PĘTLI AUTOBUSOWEJ DO UL. ŁÓDZKIEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ROZDZIA...
10079103 2023-12-20
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6 od węzła Ząbkowice Śląskie Północ (bez węzła) do węzła Bardo (z węzłem) o długości ok. 13,96 km
9503198 2023-12-20
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-8/23 Przedmiotem zamówienia jest wykon...
9837542 2024-01-04
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ODDZIAŁ W CHOJNICACH Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie linii 110 kV relacji GPZ Budziechów – GPZ Żary Numer referencyjny: RPUZ/Z/0164/2023/OD/ZIR/RI Przedmiotem zamówienia jest opracowanie doku...