Zlecenie 7718006 - Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii...

   
Zamówienie 7718006 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-25
przedmiot zlecenia
Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów o
bliczeniowych - serwer RISC II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Infrastruktury IT laboratoriów obliczeniowych - serwerów RISC wraz z dodatkowymi urządzeniami dla Centrum Badawczo Rozwojowego Softsystem (CBR): 1. Serwery do laboratoriów obliczeniowych wraz z oprogramowaniem: • Serwer - dla środowisk opartych o systemy AIX (1 szt.) W ramach zadania Dwa laboratoria obliczeniowe. Zakres zamówienia oraz minimalne wymagania: Urządzenie Opis Ilość Serwer - dla środowisk opartych o systemy AIX Funkcjonalność i wydajność co najmniej taka jak: 1. Procesor Power9 20 cores (lub 2 x Power9 10 cores) Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 2 gniazda procesorowe, procesor minimum 10 rdzeni na gniazdo procesorowe, zgodne z architekturą RISC (PowerPC), taktowane zegarem min. 2,8 GHz, oferujące przetwarzanie 8 wątków na rdzeń w pojedynczym takcie procesora, 2. 2048GB RAM Minimum 2048 GB pamięci RAM typu DDR4 ECC, z możliwością rozbudowy do 4 TB, 3. 2 x 400GB SSD lub 4 x 200GB SSD Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum dwa wewnętrzne dyski o minimalnych parametrach 400GB SSD SFF lub minimum cztery dyski wewnętrzne o minimalnych parametrach 200GB SSD SFF. Dyski z interfejsem SAS z możliwością jednoczesnego przydzielenia po jednym lub po dwa dyski do dwóch partycji logicznych LPAR 4. 2 x FC cards 16Gb Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 2 dwuportowe adaptery Fibre Channel 16 Gbps, 5. 2 x 4-port Ethernet (1/10 Gb) Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 2 czteroportowe adaptery Ethernet 1/10 Gbps w standardzie SR-IOV, każdy wyposażony w 2 porty 10Gbps SFP oraz 2 porty RJ45 1Gbps 6. Dodatkowe karty lub napędy Minimum 1 adapter RAID SAS 4-portowy 6Gbps Minimum 4 porty USB 3.0 Możliwość zainstalowania minimum 9 kart PCIe hot-plug Minimum 1 zewnętrzy napęd DVD podłączany przez port USB 7. Podwójny zasilacz Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 2 zasilacze hot-swap i 2 wentylatory hot-swap 8. Licencja na OS: IBM AIX 7.X (lub równoważny) oraz wirtualizację Opis szczegółowy wymaganego parametru: Wbudowany wewnętrzny system wirtualizacji, umożliwiający tworzenie partycji wirtualnych dla serwerów wirtualnych oraz dynamiczny przydział zasobów takich jak pamięć RAM, ilość rdzeni procesorowych (z dokładnością do 0,1 rdzenia procesorowego), Mechanizm wirtualizacji oferujący hard partitioning zgodny z polityką licencyjną firmy Oracle w zakresie baz danych, System operacyjny klasy UNIX współpracujący z mechanizmem wirtualizacji umożliwiający wykonywanie zmian (dodawanie i odejmowanie) zasobów w postaci pamięci RAM oraz rdzeni procesorowych bez konieczności restartu, Licencje na oprogramowanie wirtualizacji oraz system operacyjny w ilości pokrywającej wszystkie dostępne aktywne procesory/rdzenie, System operacyjny powinien umożliwiać pełne działanie oprogramowania wytwarzanego przez Zamawiającego w celach testowych. Oprogramowanie to jest tworzone na system IBM AIX. 9. Minimum 3-letnia gwarancja i wsparcie na oprogramowanie Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 36 miesięcy serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta, Minimum 36 miesięcy serwisu oprogramowania wirtualizacji i oprogramowania systemu operacyjnego realizowanego przez producenta. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości zgłaszania awarii serwera bezpośrednio w lokalnej organizacji serwisowej producenta sprzętu na terenie Polski. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu przez lokalną organizację serwisową producenta oraz poziom świadczonego serwisu. 1 Wymagania ogólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga od oferenta podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu 2. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany w systemie producenta na Zamawiającego 5. Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert lub zostało zaktualizowane podczas wsparcia przy uruchomieniu na ewentualny koszt Wykonawcy. 6. Cały oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może znajdować się na liście produktów wycofanych z produkcji lub sprzedaży (EoS) 7. Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją. VI. DODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Rozwiązania równoważne Ewentualnie wskazane w zapytaniu ofertowym nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zamianę zastosowanych w punkcie V. Opis przedmiotu zamówienia podzespołów i osprzętu, na inne o takich samych własnościach technicznych i użytkowych. W przypadku zmian oferta powinna zawierać zestawienie oferowanych zamiennych podzespołów, urządzeń i osprzętu. Przez urządzenia/materiały równoważne Zamawiający rozumie urządzenia/materiały posiadające równorzędne lub wyższe parametry techniczne i jakościowe jak urządzenia/materiały wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, oferta powinna zawierać wykaz parametrów technicznych urządzeń i podzespołów stosowanych przy wykonaniu przedmiotu Umowy umożliwiający Zamawiającemu łatwą identyfikację i ocenę spełnienia wymogów technicznych dla zastosowanych rozwiązań równoważnych. 2. Zakres zadań poza realizacją zasadniczego przedmiotu zamówienia Do zakresu zadań Wykonawcy poza realizacją zasadniczego przedmiotu zamówienia będzie również należeć: - bezpłatna utylizacja odpadów; - bezpłatne dostarczenie dokumentacji technicznej; - pokrycie kosztu transportu urządzeń.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 48820000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się