Zlecenie 7760123 - "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego ERKO" ...

   
Zamówienie 7760123
źródło Internet
data publikacji 2020-10-16
przedmiot zlecenia
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego ERKO

Przedmiot zamówienia: ”Budowa zakładu produkcyjnego ERKO z Centrum Badawczo-Rozw
ojowym wraz z niezbędną infrastrukturą”, zgodnie z dokumentacją budowlaną stanowiącą podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr Jon/51/2018 z dnia 08.06.2018, realizowanego w ramach projektów UE oraz środków własnych: a. a. projektu nr POIR.03.02.02-00-1632/18 pn. „Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji systemu połączeń elektroenergetycznych wraz z automatyzacją procesów produkcyjnych w oparciu o własne wyniki prac badawczo-rozwojowych w ERKO””, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac BR Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, b. nr POIR.01.02.00-00-0034/18 pn. „ Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego ERKO” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę BR przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. c. Środków własnych ERKO sp. z o.o. sp. k. realizowanego przez ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Parametry techniczne obiektów: Powierzchnia zabudowy 10 211,17 m2 Powierzchnia użytkowa 11 308,60 m2 Powierzchnia działki 61 100,00 m2 Kubatura 84 387,00 m3 Dach dwuspadowy, modułowy oraz płaski w zależności od budynku o kątach nachylenia ok. 4% Maksymalna wysokość kalenicy 9,8 m. Przedmiot zamówienia realizowany zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do Decyzji o pozwoleniu na budowę nr Jon/51/2018 z dnia 08.06.2018r.
branża Budowlana - obiekty
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45213200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się