Przetarg 7303183 - Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z infrastrukturą...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7303183 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-27
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa
Num
er referencyjny: RPI.271.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy:
Etap I obejmuje wykonanie wszystkich robót w zakresie niezbędnym do uruchomienia
i funkcjonowania części żłobkowej.
Termin zakończenia robót budowlanych etapu I – 20.12.2020r.
Przez uruchomienie żłobka Zamawiający rozumie uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku żłobka przed końcem wykonania wszystkich robót objętych decyzją pozwolenia na budowę. Prace należy zaplanować tak, aby można było użytkować pomieszczenia wykonane w ramach etapu I.
Etap II obejmuje wykonanie pozostałych robót, które nie ujęto w etapie I.
Termin zakończenia robót budowlanych etapu II – 31.05.2021r.
Uwaga.
Decyzję na wycinkę drzew i krzewów uzyska Zamawiający i przed rozpoczęciem inwestycji dokona ich wycinki .
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia technologicznego pomieszczeń kuchennych
i wyposażenia meblowego obiektu poza wyposażeniem łazianek oraz stałej zabudowy szatniowej korytarzy.
Budynek będzie łączył funkcję 2-oddziałowego żłobka i 7-oddziałowego przedszkola. Obiekt będzie stanowić jedną całość funkcjonalną uzupełnioną o salę wielofunkcyjną w rejonie wejściowym przy zapleczu kuchennym oraz wewnętrzną salę zabaw.
Inwestycja będzie realizowana na dz. nr 27/27 i 27/159 przy ul. Wojcieszyckiej w Kłodawie i obejmuje realizację następujących elementów:
- budynek żłobka i przedszkola
- wiata magazynowa
- wiata śmietnikowa
- dróg wewnętrznych z placami
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- ciągów pieszych
- placów zabaw i małej architektury
- zjazdów na drogę powiatową
- infrastruktury technicznej
- ogrodzenia
- nasadzeń
Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony jednokondygnacyjny z częściowym poddaszem nieużytkowym
w technologii tradycyjnej z dachami płaskimi i stromymi jedno i dwu spadowymi krytymi papą oraz blachą, wyposażony w instalacje wewnętrzne wody zimnej, wody ciepłej i c.o., kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, p.poż., instalacji elektrycznej (zasilanie elektroenergetyczne budynku, odgromowej, domofonowej, kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, fotowoltaicznej, teletechnicznej, oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego, oświetlenia terenu, instalacji 230/400V, przepięciowej, instalacji urządzeń branży sanitarnej, instalacji wyrównawczej, rozdzielnice elektryczne).
Dane budynku:
- kubatura 10317 m3
- powierzchnia zabudowy 2 659m2
- powierzchnia użytkowa 2 375,50 m2
- powierzchnia terenu działek 14 625,00 m2
- powierzchnia dróg i placów 1 973,30 m2
- powierzchnia miejsc postojowych 867,00 m2
- powierzchnia chodników 792,00 m2
- powierzchnia tarasów o nawierzchni bezpiecznej 207,30 m2
- powierzchnia opasek żwirowych 70,00 m2
- powierzchnia zielona 8 056,40 m2
- wysokość budynku 8,80 m
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez biuro projektowe „ANTA architekci” z Gorzowa Wlkp.– załącznik nr 10 do SIWZ, na którą składa się:
- projekt budowlany (część architektoniczna, część konstrukcyjna, część sanitarna, część elektryczna, część drogowa),
- projekty wykonawcze (część architektoniczna, część konstrukcyjna, część sanitarna, część elektryczna, zagospodarowanie terenu wraz z branżą drogową i architekturą krajobrazu, projekt zjazdu na drogę powiatową).
- STWiOR załącznik nr 8 do SIWZ.
Uwaga:
Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakikolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111291, 45210000, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się