Przetarg 7416892 - Budowa budynku radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7416892 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-04-07
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Numer referencyjny: 35/DIR/2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynk
u radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego.Zakres:1) roboty zagospodarowania terenu oraz drogi;2) roboty w zakresie zieleni;3) roboty budowy instalacji przyłączy: co, sanitarnego, deszczowego;4) roboty budowy instalacji wod.-kan. wraz z przyłączami;5) roboty budowy instalacji co i ct;6) roboty budowy węzła cieplnego wraz z przyłączem;7) roboty budowy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej;8) roboty budowy budynku w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym;9) roboty budowy instalacji elektrycznych wraz z przyłączami;10) roboty budowy instalacji elektrycznych w węźle cieplnym;11) roboty budowy instalacji elektrycznych oświetlenia terenu;12) roboty budowy instalacji teletechnicznych wraz z przyłączami;13) wykonanie budowy instalacji sieci LAN;14) wykonanie instalacji audio-video;15) wykonanie instalacji CCTV;16) wykonanie instalacji SSP;17) wykonanie instalacji DSO;18) wykonanie instalacji SSWiN;19) wykonanie instalacji Vento;20) wykonanie instalacji SKD;21) pierwsze wyposażenie budynku;22) opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotowego zadania.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 39000000, 45000000, 45112700, 45200000, 45230000, 45232140, 45300000, 45310000, 45315300, 45330000, 45331000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się