Przetarg 8857103 - Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Celbowie. 1....

   
Analizuj Zamówienie 8857103 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-21
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Celbowie.

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku gospodarczo-garażowego w
Celbowie”.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

ZP.271.14.2022.AR


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00146157/01 z dnia: 2022-05-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00035005/07/P
Po zmianie:
2022/BZP 00035005/08/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-06 10:00
Po zmianie:
2022-05-12 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-06 10:15
Po zmianie:
2022-05-12 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152206/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00035005/08/P
Po zmianie:
2022/BZP 00035005/09/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:15
Po zmianie:
2022-05-16 10:15
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty małogabarytowe
kody CPV 45000000, 45100000, 45210000, 45300000, 45310000, 45311000, 45321000, 45330000, 45331100, 45332000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty małogabarytowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8886890 2022-05-18
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO GNIEWKOWO „Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP” Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenera chemicznego ( dostawa, rozładunek) na potrzeby m...
8884461 2022-05-19
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLONIA KASPRZAKA Wybudowanie i wyremontowanie 4 wiat śmietnikowych.
8871306 2022-05-20
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARLINEK Budowa trzech wiat gospodarczych w Lutówku
8893884 2022-05-23
godz. 23:59
URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno w formule zaprojektuj i wybuduj
8883650 2022-05-25
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykopanie żywopłotu z ałyczy - Kopalino Zlecę wykopanie żywopłotu z ałyczy.
8882183 2022-05-25
godz. 10:00
KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWA ZESPOŁÓW GARAŻOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W REJONIE BŁAŻKA l AL. NIEPODLEGŁOŚCI NA DZIAŁKACH NR 1/60, 1/61, 8/6, 9/22, 9/23
8897874 2022-05-26
godz. 09:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOJEWODZIANKA Wykonanie zamykanych boksów śmietnikowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Drukarskiej 10-14a oraz 16-20a we Wrocławiu.
8909968 2022-05-27
godz. 00:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Dostawa i montaż wypełnień obudowy wiat przystankowych zlokalizowanych przy S8 na odcinku Mężenin-Jeżewo
8910044 2022-06-13
godz. 10:30
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII Rozszerzenie możliwości infrastruktury pomieszczeń typu Clean Room w budynku nr 3 Etap 1: Dostawa pomieszczenia typu Clean Room wraz z NIEzbędną infrastrukturą Numer referencyjny: PO.271.14....
8853833 2022-09-23
godz. 00:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (MZBM) TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU Wykonanie altany śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych -wymiary altany 4m szeroka na około 8m długa, wysokość standardowa 240 cm -altana systemowa z wydzielonymi 3 wejściami podział altan...