Przetarg 7371269 - „Budowa budynku boksów dla celów sortowni na terenie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7371269 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-06
przedmiot ogłoszenia
„Budowa budynku boksów dla celów sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””

Przedmiote
m zamówienia jest budowa budynku boksów dla celów sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., na działce nr 9 w Starym Lesie.
Boksy na cele sortowni przeznaczone są na odpady wydzielone przez separator metali nieżelaznych oraz na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki.
W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa budynku jednokondygnacyjnego posiadającego cztery boksy na odzyskiwane materiały (trzy boksy otwarte oraz jeden zamknięty),
- przebudowa i rozbudowa instalacji w obrębie budynku,
- korekta terenów utwardzonych wokół budynku.
2.2. Dane charakterystyczne budynku:
- kubatura – 1 710,0 m3,
- powierzchnia zabudowy – 339,0 m2,
- powierzchnia użytkowa – 314,86 m2,
- wysokość maksymalna – 5,54 m (wysokość budynku sąsiedniego 5,54 m).
Budynek należy wyposażyć w instalacje:
- elektryczną gniazd wtyczkowych oświetleniową oraz odgromową,
- kanalizację sanitarną.
Szczegółowy zakres robót i ich wykonania opisuje:
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót,
będące załącznikami do niniejszej SIWZ.
branża Budowlana - obiekty
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się