Przetarg 10070940 - BON-IV.272.47.2023.ŁC Przygotowanie dokumentacji...

   
Analizuj Zamówienie 10070940 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-09
przedmiot ogłoszenia
BON-IV.272.47.2023.ŁC Przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia szlaku turystycznego „Pisa – Narew – szlak aktywnej turysty
ki wodnej”

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia szlaku turystycznego „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej””.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

BON-IV.272.47.2023.ŁC

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494961/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-21 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:05
Po zmianie:
2023-11-21 12:05


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00502035/01 z dnia: 2023-11-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-21 12:00
Po zmianie:
2023-11-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-21 12:05
Po zmianie:
2023-11-24 09:05
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty, konsulting, doradztwo
kody CPV 71241000, 73220000, 79310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty , konsulting, doradztwo

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10113357 2023-12-04
godz. 11:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO CG-C-II.272.6.2023.AS Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi audytu systemu dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”, wdrażanego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorz...
10115313 2023-12-04
godz. 12:00
EC1 ŁÓDŹ-MIASTO KULTURY W ŁODZI 988/WFK/BSU/2023 Usługa wyceny zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie usługi zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy 1 usługa
10118900 2023-12-04
godz. 12:00
FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI Świadczenie usług badawczych na potrzeby tworzenia raportów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji...
10089800 2023-12-05
godz. 00:00
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu paczek pocztowych w roku 2024 oraz w roku 2025.
10114575 2023-12-06
godz. 23:59
POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
10099825 2023-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Opracowanie dokumentu pt. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 1. Prz...
10099559 2023-12-08
godz. 10:00
SĄD REJONOWY W CIESZYNIE świadczenie kompleksowej usługi w zakresie Inspektora Ochrony Danych w 2024 roku.
10124350 2023-12-08
godz. 23:59
C2C SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególno...
10117255 2023-12-11
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIECHOWICE Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
10119606 2023-12-21
godz. 11:00
ENERGA LOGISTYKA SP. Z O.O. Szanowni Państwo, Energa Logistyka Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym prowadzonym w imieniu i na rzecz Energa Obrót SA w przedmiocie: „EOB-ŚWIADCZENIE ...