Przetarg 10070940 - BON-IV.272.47.2023.ŁC Przygotowanie dokumentacji...

   
Analizuj Zamówienie 10070940 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-09
przedmiot ogłoszenia
BON-IV.272.47.2023.ŁC Przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia szlaku turystycznego „Pisa – Narew – szlak aktywnej turysty
ki wodnej”

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia szlaku turystycznego „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej””.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

BON-IV.272.47.2023.ŁC

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494961/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-21 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:05
Po zmianie:
2023-11-21 12:05


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00502035/01 z dnia: 2023-11-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-21 12:00
Po zmianie:
2023-11-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-21 12:05
Po zmianie:
2023-11-24 09:05
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty, konsulting, doradztwo
kody CPV 71241000, 73220000, 79310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty , konsulting, doradztwo

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10534218 2024-05-23
godz. 23:59
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Strategia wzornicza musi uwzględniać minimalny zakres obszarów obowiązkowych, któr...
10553270 2024-05-24
godz. 09:00
Lubelskie usługa zarządzenia procesem certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o na lata 2024-2026 oraz wydanie certyfikatu z zak...
10549165 2024-05-27
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie analiz dla zadania pn.: Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie Gminy Bytom.
10491209 2024-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM ...
10491155 2024-05-28
godz. 10:00
Mazowieckie Wybór ekspertów do przeprowadzenia kontroli pod kątem prawidłowości udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów krajowych i Unii Europejskiej
10551284 2024-05-29
godz. 10:00
Podlaskie zakup usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu analizy efektów wyników przeprowadzonych prac B+R dotyczących koncepcji nowoczesnej modułowej stacji tankowania ciekłego LNG/bioL...
10531598 2024-05-30
godz. 12:00
Świętokrzyskie Sporządzenie ekspertyzy pt. „Analiza możliwości i celowości udziału w pierwotnym rynku mocy jednostek wytwórczych ENEA Elektrownia Połaniec S.A. z uwzględnieniem działań podejmow...
10498491 2024-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w p...
10535076 2024-06-10
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługa polegająca usługa polegająca na przygotowaniu raportów analizy stanu techniki wraz z opinią o zdolności patentowej w kontekście rezultatów badań i planowanych projektów bad...
10507888 2024-06-14
godz. 09:00
Mazowieckie Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO w Norfolk, Virginia zaprasza przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe do zaprezentowania najnowocześniejszych rozwiązań umożliwiających modernizację...