Przetarg 8310161 - „Boisko szkolne o nawierzchni trawiastej z bieżnią...

   
Analizuj Zamówienie 8310161 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-04
przedmiot ogłoszenia
„Boisko szkolne o nawierzchni trawiastej z bieżnią okrężną i prostą rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal, urządzen
ia zabawowe i siłowni terenowej, oraz remont boisk z nawierzchnią syntetyczną

Przedmiotem zadania inwestycyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ulanowie na działkach ewidencyjnych 610/1, 622/1, 615, 616, 618, 619, 621/1, 621/3, 622/3 polegało będzie na:
Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni trawiastej (trawa naturalna), o całkowitej powierzchni 1 092,00 m2. Boisko służyć będzie rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej.
W części południowo - wschodniej działki zlokalizowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 26,0x42,0 m - boisko o nawierzchni z trawy naturalnej. Poza liniami boiska wyznaczono - pas bezpieczeństwa szerokości 2,0 m trawiasty. Dodatkowo planowany jest zakup kosiarki z napędem, celu utrzymania boiska trawiastego wraz z :
a) bieżnia okrężna dwutorowa o niżej wymienionych parametrach:
• Obwód mierzony po linii wewnętrznej wynosi - 186,80 mb
• Obwód mierzony po linii środkowej pomiędzy pasami wynosi - 195 mb
• Obwód mierzony po linii zewnętrznej wynosi - 203,20 mb
promień łuku mierzony na linii środkowej wynosi 16,40 m
szerokość torów 1,22 m ± 0,01 m
• nachylenie poprzeczne bieżni - 0,8 - 1,0 % {w kierunku płyty boiska)
• nachylenie podłużne bieżni do 0,1 % (na odcinkach 25 m)
•lm strefa bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz bieżni okrężnej, w której nie mogą znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na które upadek stwarzanie bezpieczeństwo kontuzji zawodnika - muszą być one pokryte specjalnymi nakładkami gumowymi np, typu ACO lub przynajmniej nawierzchnią syntetyczną.
b) Bieżnia prosta 60 m:
Przy południowym boku boiska zaprojektowana została bieżnia prosta długości 60 m biegu trój torowa z częściowym wykorzystaniem dwóch torów bieżni okrężnej o niżej wymienionych parametrach:
• Długość pola startu - 3,00 m
• długość biegu wynosi - 60 mb
• długość strefy hamowania wynosi l7 m
szerokość torów 1,22 m ± 0,01 m ;
• nachylenie poprzeczne bieżni - 0,8 - 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)
• nachylenie podłużne bieżni do 0,1 % (na odcinkach 25 m)
1 m strefa bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz bieżni okrężnej, w której nie mogą znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp. oraz odkryte ‘elementy wykonane z betonu, na które upadek stwarza niebezpieczeństwo kontuzji zawodnika - muszą być one pokryte specjalnymi nakładkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnią syntetyczną.
Nawierzchnia bieżni:
Nawierzchnia bieżni zaprojekowana została z mączki ceglanej na podbudowie z tłucznia kamiennego ograniczona obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm o niżej wymienionym układzie warstw:
- mączka ceglana D10 - warstwa 1 cm
- mieszanka mineralna np. mączka ceglana G5 - warstwa 4 cm
- kruszywo mineralne wielkości < 4 mm - tłuczeń kamienny - warstwa 5-10 cm kruszywo mineralne wielkości 5-40 mm - tłuczeń - warstwa 15-20 cm
Mączka G5 - mączka gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1 Mączka D10 - mączka drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1 Parametry techniczne : gęstość nasypowa 1.3 t/m3
- gęstość po zagęszczeniu 1.8 t/m3
zużycie na lm2 - 0,0'72 t/m3 dla G5 '- 0.018 t/m3 dla D10
Nawierzchnia z mączki ceglanej powstaje z wypalonej i zmielonej cegły z dodatkiem glinki kaolinowej. Uzyskuje bardzo dobrą wytrzymałość, dynamikę dobrą przepuszczalność w czasie deszczu oraz zwrot wilgoci w ciepłe dni (naturalne odsączanie).
Z uwagi na występowanie gruntu rodzimego jako grunty sypkie - piaski drobne i średnie oraz pospółki Nie stosuje się odwodnienia drenami ułożonymi pod powierzchnią bieżni.
• Łączna powierzchnia bieżni wynosi - 662, 10 m2
• Łączna długość obrzeży betonowych 6x20 cm wynosi - 338,60 m.
• rzutnia do pchnięcia kulą:
Koło wykonane z betonu z metalową obręczą z taśmy stalowej, co najmniej 6 mm grubości o średnicy wewnętrznej 2,135 m ± 5 mm, głębokości 14 - 26 mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy,
• próg wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisów (szerokość od 11,2 cm do 30 cm z cięciwą o długości 1,21 m ± 0,01 m o promieniu takim samym jak koło i wysokości 10 cm ± 0,2 cm) j w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła;
• sektor rzutów o nawierzchni mineralnej lub trawiastej na obiektach treningowych długości min. '15 m (zalecane 20 m) i kącie między liniami sektora 34,92 ° (szerokość na 15 m - 9,00 m, na 20 s m - 12,00 m), na obiektach certyfikowanych sektor długości min. 20 m; spadek podłużny sektora w kierunku pchnięcia - do 0,1 %;
wszystkie elementy rzutni (koło z progiem, sektor) muszą znajdować się, co najmniej 1 m (zalecane 2 m) od bieżni i innych urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa trenującym zawodnikom.
d) skocznia w dal:
• rozbieg dla skoku w dal 25 m do belki odbicia
- szerokość rozbiegu 1,22 m ± 0,01 m (linie malowane na zewnątrz);
- nachylenie poprzeczne rozbiegu - 0,8 - 1,0 % (w kierunku odwodnienia);
- nawierzchnia rozbiegu jak dla bieżni - z mączki ceglanej na podbudowie z tłucznia kamiennego
belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiału - długość 1,22 m ± 0,01 m,
szerokość 200 mm ± 2 mm i grubości nie większej niż 100 mm, usytuowana w odległości min. 1 m od zeskoczni listwa z wkładką plastelinową o szerokości 100 mm ± 2 mm i długości 1,22 m ± 0,01 m z i drewna lub innego sztywnego materiału;
• zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednościeżkowej - minimalna szerokość 2,75 m (między wewnętrznymi krawędziami obudowy zakończonej od góry gumowymi nakładkami np. typu ACO), maksymalna 3,00 m, piasek w zeskoczni głębokości min. 30 cm, na obiektach treningowych długość zeskoczni minimum 7,00 m (przy belce do skoku w dal usytuowanej w odległości 2 m od zeskoczni)
•- zalecane 8,00 m, na obiektach certyfikowanych min. 8,00 m (przy belce usytuowanej w odległości 2 m od zeskoczni);
• wszystkie elementy skoczni (rozbiegu zeskoczni] muszą znajdować się, co najmniej 1 m (zalecane 2 m] od bieżni i innych urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa trenującym zawodnikom, w 1 m strefie bezpieczeństwa możliwe jest tylko instalowanie tzw. łapaczy piasku, wykonanych z gumy lub plastiku; \
Doposażenie: Zaprojektowane zostały dodatkowe urządzenia zabawowe dla dzieci takie jaki
Sześciokąt gimnastyczny wielofunkcyjny ze ścianką wspinaczkową,
Piramida linowa o wysokości 2,7 m,
- Biegacz/stepper (dwa urządzenia na wspólnym pylonie) - kpl 1
- Jeździec/ławka (dwa urządzenia na wspólnym pylonie) - kpl 1
- Koła Tai Chi/rower (dwa urządzenia na wspólnym pylonie) - kpl 1.
- Wioślarz - 1 szt.
- wister/suffer (dwa urządzenia na wspólnym pylonie) - kpi 1,
Łącznie przewidziano do zainstalowania 10 urządzeń plenerowych do ćwiczeń fizycznych.
Konstrukcja urządzeń:
Wszystkie elementy urządzeń siłowni które wykonane są z konstrukcji metalowej ( ocynkowanej metodą ogniową ) są pomalowane i montowane na fundamentach blokowych w postaci gotowych prefabrykatów betonowych dostarczanych przez producenta urządzeń siłowni. Urządzenia drewniane są odpowiednio zabezpieczone przed korozją i pomalowane,
W obrębie siłowni terenowej i boiska trawiastego przewidziane zostało - 11 szt. ławek metalowo drewnianych z oparciem, długości 1,40 m, mocowane do fundamentów blokowych osadzonych w gruncie.
3. Remont boisk z nawierzchnią syntetyczną:
a) Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - sztuczna trawa,
i Zakres planowanych robót remontowych:
! Usunięcie miejscowo nadmiaru granulatu i dosypanie w miejscach zbrakowanych
Przeczesanie sztucznej trawy
Podklejenie linii boiskowych
Wymiana siatek w bramkach Montaż piłkochwytów i siatek
Powierzchnia całkowita boiska 1 880 m2.
b) Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.
Zakres planowanych robót remontowych:
Usunięcie pasa uszkodzonej nawierzchni długości 30 m i szerokości 0,50 m wraz z utylizacją Uzupełnienie podłoża
Wymiana tulei słupków do siatkówki
Zainstalowanie tulei dla słupków siatki do tenisa Wykonanie nowego natrysku na całej powierzchni boiska Malowanie linii boisk do koszykówki, siatkówki i tenisa Powierzchnia boiska - 610 m2.
Ogrodzenie boiska.
Zakres planowanych robót remontowych:
Uzupełnienie mocowania siatki do linek napinających w miejscach uszkodzonych
Zaplatanie sitki w miejscach rozplecionych
Malowanie słupków z rur stalowych.

I.270.50.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00151972/01 z dnia: 2021-08-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-19 10:00
Po zmianie:
2021-08-31 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-19 12:00
Po zmianie:
2021-08-31 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00163660/01 z dnia: 2021-08-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-31 10:00
Po zmianie:
2021-09-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-31 11:00
Po zmianie:
2021-09-07 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00170788/01 z dnia: 2021-09-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-07 10:00
Po zmianie:
2021-09-17 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-07 11:00
Po zmianie:
2021-09-17 11:00
branża Drogownictwo
podbranża boiska
kody CPV 45112720, 45112723, 45212200, 45233250, 45340000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się