Zlecenie 9940698 - BIKO-SERWIS sp. z o.o. spółka komandytowa zaprasza do...

   
Zamówienie 9940698 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-14
przedmiot zlecenia
BIKO-SERWIS sp. z o.o. spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty na zakup Corporate Identity wraz z opracowaniem księgi znaku
oraz projektu materiałów przekazu elektronicznego w ramach projektu pn. „Podniesienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Biko-Serwis dzięki wdrożeniu założeń Strategii wzorniczej”, realizowanego w ramach POPW.01.04.00 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: zakup Corporate Identity wraz z opracowaniem księgi znaku oraz projektu materiałów przekazu elektronicznego 2. Wspólny słownik zamówień: Kod CPV 79822500-7 Nazwa kodu: Usługi projektów graficznych Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w załączni

Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.04.00-26-0001/21 - Podniesienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Biko-Serwis dzięki wdrożeniu założeń Strategii wzorniczej
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79822500
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10114050 2023-12-04
godz. 11:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Usługa korekty projektu publikacji z roku 2018 r. wg załączonego wzoru poradnika Przemoc oraz jego skład i druk wraz z dostawą. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Korekta projektu publikacji z roku ...
10044403 2023-12-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi druku offsetowego jednokolorowego w formacie B5 dla Wydawnictwa UJ Numer referencyjny: 80.272.403.2023 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wy...
10114978 2023-12-06
godz. 11:00
SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE dostawa pieczątek, akcesoriów oraz tablic laminowanych dla Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Sądu Rejonowego w Rykach, Sądu Rejonowego w Lubartowie, Sądu Rejonow...
10118574 2023-12-07
godz. 11:00
AKADEMIA BIALSKA NAUK STOSOWANYCH IM. JANA PAWŁA II Dostawa koszulek zamawianych na potrzeby Sekcji Promocji i Rekrutacji, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 5 do SWZ SZP.272.913.2023
10121925 2023-12-08
godz. 08:00
NADLEŚNICTWO JANÓW Nadleśnictwo Janów Lubelski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i konferencyjnych – zadanie I” Zamówienie realizowane jest w ramach p...
10123976 2023-12-11
godz. 07:00
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Nr sprawy: 17/CP/BWA/2023 Usługa druku materiałów promocyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) druk ma...
10125156 2023-12-11
godz. 08:00
NADLEŚNICTWO JANÓW Nadleśnictwo Janów Lubelski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i konferencyjnych – zadanie II” Postępowanie prowadzone jest w oparci...
10119809 2023-12-11
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PT/261/37-OB/2023 Świadczenie usług drukowania faktur wraz z wysyłką na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
10123044 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Przygotowanie i opracowanie projektu graficznego i wersji elektronicznej wraz z drukiem oraz dostawą: plakatów i ulotek, a także czterech publikacji edukacyjnych Część 1: 3.1.1. Przedmiotem...
10094879 2023-12-28
godz. 10:00
INSTYTUT LITERATURY Usługa wykonania 3 partii pakietów książek wraz z ich dystrybucją i dostawą dla Instytutu Literatury.