Zlecenie 9940698 - BIKO-SERWIS sp. z o.o. spółka komandytowa zaprasza do...

   
Zamówienie 9940698 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-14
przedmiot zlecenia
BIKO-SERWIS sp. z o.o. spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty na zakup Corporate Identity wraz z opracowaniem księgi znaku
oraz projektu materiałów przekazu elektronicznego w ramach projektu pn. „Podniesienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Biko-Serwis dzięki wdrożeniu założeń Strategii wzorniczej”, realizowanego w ramach POPW.01.04.00 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: zakup Corporate Identity wraz z opracowaniem księgi znaku oraz projektu materiałów przekazu elektronicznego 2. Wspólny słownik zamówień: Kod CPV 79822500-7 Nazwa kodu: Usługi projektów graficznych Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w załączni

Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.04.00-26-0001/21 - Podniesienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Biko-Serwis dzięki wdrożeniu założeń Strategii wzorniczej
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79822500
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10597719 2024-06-20
godz. 10:00
Mazowieckie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk gier edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ ...
10617971 2024-06-20
godz. 11:00
Lubelskie druk dwóch wersji językowych folderu promującego efekty Inicjatywy Bilateralnej "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne...
10625261 2024-06-20
godz. 15:00
Śląskie Cykliczny druk plakatów dla Aptek sieci Cef@rm oraz Aptek Franczyzowych.
10605892 2024-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Świadczenie usług poligraficznych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola Część 1: Część I – Usługa wykonania gadżetów promocyjnych1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ...
10624554 2024-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Zaprojektowanie, wykonania nadruku i dostawa materiałów promocyjnych - 2024 rok Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie nadruku i dostawa materiałów promocyjnych na potr...
10620800 2024-06-25
godz. 23:59
Mazowieckie Druk i dostawa publikacji pt. Ty i Ja. Magazyn lajfstajlowy w PRL (tytuł roboczy)
10632706 2024-06-27
godz. 10:00
Śląskie Druk kartek z życzeniami na Święta Bożego Narodzenia druk oraz dostawa kartek świątecznych RZP.271.381.2024
10634378 2024-06-28
godz. 10:00
Małopolskie Korekta, skład (w tym przygotowanie projektów graficznych raportów wraz z okładkami) druk oraz dystrybucja publikacji w ramach ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów” 1. Przedm...
10583367 2024-07-02
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia druku offsetowego i oprawy wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowi...
10616896 2024-07-18
godz. 08:00
Małopolskie Druk i dostawa 57 pozycji w 13 częściach, z dopuszczeniem ofert częściowych Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa do magazynu książek Zamawiającego, mieszczącego się w Oświ...