Zlecenie 8051176 - Bieżące utrzymanie trasy rowerowej Blue Velo na wale...

   
Zamówienie 8051176 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-30
przedmiot zlecenia
Bieżące utrzymanie trasy rowerowej Blue Velo na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną oraz na wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnoc
in, zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi parametrami.
Trasa rowerowa Blue Velo (odcinki: Inoujście-Modrzewie oraz Skoszewo-Czarnocin) została wykonana w ramach projektu Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Okres trwałości projektu: do 07.12.2025 roku.
III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
bieżące utrzymanie trasy rowerowej Blue Velo na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną oraz na wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin (17,68 km):
• na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną (ok. 7 km) wraz z odcinkiem mostowym,
• na wale przeciwpowodziowym Skoszewo, Skoszewo-Czarnocin (ok. 10 km),
wykonanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności:
1) koszenie obustronne poboczy szlaku (z wygrabieniem), maksymalnie o szerokości po 1 m z każdej strony na koronie wałów przeciwpowodziowych,
2) sprzątanie nawierzchni jezdni trasy rowerowej z zanieczyszczeń, ziemi, błota, śmieci, roślinności, szkła, odchodów zwierzęcych, gałęzi oraz innych według zaistniałych potrzeb,
3) zbieranie wszystkich zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją,
4) sprzątanie i czyszczenie urządzeń związanych z funkcjonowaniem trasy rowerowej (barierki, słupki) wraz z ich myciem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyżej wymienionych prac z następującą częstotliwością:
a. Pkt 1)-maksymalnie sześciokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,
b. Pkt. 2),3),4)-maksymalnie dwudziestokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
2) Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy (planowany termin maj 2021)-do dnia 15.12.2022 roku.
3) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o przystąpieniu do wykonywania usług i wykonaniu usług objętych danych zleceniem, celem dokonania obioru przez Zamawiającego. Harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
4) Czas realizacji pojedynczych usług-maksymalnie 7 dni od dnia zlecenia realizacji usługi,
z wyjątkiem niesprzyjających warunków pogodowych-maksymalnie 12 dni od dnia zlecenia realizacji usługi.
5) W ramach koszenia traw Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania trawy z nawierzchni rowerowej przez okres od dnia rozpoczęcia koszenia do dnia zakończenia oraz dodatkowo przez okres kolejnych 7 dni po zakończeniu koszenia w przypadku nanoszenia trawy na jezdnie trasy rowerowej.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usług w mniejszym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia oraz zmiany rodzaju robót w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia. Zamawiający gwarantuje wykonanie 80% wartości zamówienia.
7) Zamawiający wymaga uzyskania zwolnienia z zakazu od właściciela wałów przeciwpowodziowych (PGW Wody Polskie) dla przejazdu przez wały przeciwpowodziowe pojazdów technicznych służących do wykonania usługi.
branża Drogownictwo
podbranża utrzymanie dróg
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się