Zlecenie 9929249 - Badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2023 oraz za...

   
Zamówienie 9929249 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-08
przedmiot zlecenia
Badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2023 oraz za rok 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania, czy sprawozdania finans
owe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża sprawozdania finansowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprawozdania finansowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10623422 2024-06-24
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.15.2024 Wykonanie bilansu finansowego za rok 2024 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie bilansu finansowego za rok 2024 - 1 szt.
10626591 2024-06-25
godz. 09:00
Dolnośląskie KA-CZL-DZP.261.2.73.2024 Wykonanie usług biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2024-2025, z możl...
10584174 2024-06-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i 2025
10622191 2024-06-28
godz. 07:50
Mazowieckie KF.270.1.2024 Badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. w Nadleśnictwie Parciaki PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. w Nadleśnictwie Parciaki Przeprow...
10632427 2024-06-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie 16/06/2024/Z Przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i 2025 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ...
10623568 2024-06-30
godz. 16:30
Mazowieckie badanie sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o
10628873 2024-07-02
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Badanie sprawozdań finansowych Gminy Miasta Toruń za lata 2024-2025
10634664 2024-07-12
godz. 00:00
Mazowieckie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie za 2024 i 2025 rok
10598288 2024-08-30
godz. 10:00
Świętokrzyskie 85/admin/2024 zapytanie o cenę na wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres trzech lat obrotowych 2024 - 2026 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 badanie sprawozdania finansowego za trzy ...
10559106 2024-08-31
godz. 00:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za rok obrotowy 2024 i 2025, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z...