Zlecenie 8888105 - Badania nad innowacyjnymi w skali świata turbozespołami o...

   
Zamówienie 8888105 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-06
przedmiot zlecenia
Badania nad innowacyjnymi w skali świata turbozespołami o działaniu niweczącym zaburzenia w układzie przepływowym i wydłuż
onym czasie działania MEW.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pionowego centrum obróbczego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego, niezbędnego do odwzorowania kształtu poszczególnych części podzespołów modeli/ prototypów, które stanowić będą odwzorowanie rzeczywistych części turbozespołu, o parametrach: • Minimalny przesuw 750x500x500 mm • Maksymalne obciążenie stołu 1000 kg • Minimalna powierzchnia stołu X – 1200 mm, Y – 450 mm Maszyna musi być wyposażona w: • Sterowanie CNC 3-osiowe • Stożek wrzeciona ISO 40 typ CT • Karta sieciowa Ethernet WIFI • Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia • System minimalizujący skutki kolizji • Układ chłodzenia wrzeciona • Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych - tocznych • Pokrętka elektroniczna • Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi i bocznymi oknami uchylnymi • Układ przedmuchu stożka wrzeciona • Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej • Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza • Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo • Automatyczny układ centralnego smarowania • Oświetlenie obrabiarki • Śrubowy wyrzutnik wiórów • Procesor przyspieszający obróbkę kształtów z interpolacją 3 osi, • Magazyn narzędziowy minimum 30-o pozycyjny • Przystosowanie do instalacji opcjonalnego systemu doprowadzania chłodziwa przez wrzeciono • Bez kablowe sondy do pomiaru narzędzi i detali UWAGA: 1. Zamawiający planuje zakup przedmiotu zamówienia za pośrednictwem firmy leasingowej, która będzie bezpośrednim płatnikiem dla Wykonawcy – zgodnie z warunkami określonymi przez płatnika. W związku z tym, Zamawiający nie zawrze z dostawcą umowy kupna-sprzedaży na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie objęty leasingiem operacyjnym – oferta zwycięskiego oferenta zostanie przekazana wybranemu podmiotowi udzielającemu Zamawiającemu leasingu, z którym zwycięski oferent będzie musiał zawrzeć umowę. Zamawiający z kolei, zawrze umowę leasingową z wybranym podmiotem świadczącym usługi leasingowe. Tym samym należy mieć świadomość, że w ramach niniejszego zamówienia będzie obowiązywał opisany sposób płatności. Inna forma rozliczenia (np. zakup bezpośredni urządzenia od oferenta przez Zamawiającego) jest niedopuszczalna w ramach postępowania i wszelkie oferty, które nie będą uwzględniały możliwości rozliczenia poprzez leasing operacyjny przez Zamawiającego, będą podlegać odrzuceniu. 2. Oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty opakowania, transportu, zainstalowania, uruchomienia, ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. 3. Maksymalny czas realizacji dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 4. Ocena ofert, które nie zostały odrzucone w ramach poszczególnych kryteriów, zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w kolumnie Metoda oceny kryterium. Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O = C D gdzie: O – ostateczna ocena oferty, C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena, D – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium czas dostawy. Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska ich najwyższą ilość.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000, 42600000, 42610000, 42612000, 42612200, 42630000, 42638000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny przemysłowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8859410 2022-05-23
godz. 23:59
SANIKS SP. Z O.O. Wdrożenie wyników prac B+R w firmie SANIKS w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej gamy okien o podwyższonej efektywności termodynamicznej z obwiedniowym wymiennikiem ciepła Air Thermodyna...
8921536 2022-05-24
godz. 09:27
ANIMEX FOODS SP. Z O.O. EŁK PO059701 CZĘSCI DO LINIII CZYSZCZENIA JELIT 120SD6
8894366 2022-05-24
godz. 12:00
PERLIPOL K. KUSMIEREK, W. DERLATKA, J. BENBEN SP.J. Linia technologiczna do produkcji mikrosfer perlitowych Zakup, dostawa i uruchomienie młyna, o wydajności 500 kg/h. Młyn będzie stanowił element linii produkcyjnej. Młyn będzie przeznaczony...
8867322 2022-05-27
godz. 10:00
ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SP. Z O.O. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM „Wdrożenie własnych wyników badań w zakresie wprowadzenia nowej linii pneumatycznych wałów rozprężnych dla przemysłu” Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarki do metali (szlifierki CN...
8868761 2022-05-30
godz. 23:59
AKPOL ADAM KUŚ Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego LHPPE® (Low Humidity Pure Poliethylene) Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu chłodzenia wody technologicznej – ...
8876889 2022-05-30
godz. 23:59
KUROWSKI GROUP SP. Z O.O. Utworzenie CBR Kurowski Group w celu prowadzenia prac B+R nad opakowaniami zabezpieczającymi produkty wykonane z metali szlachetnych Foliarka Urządzenie niezbędne do testów nanoszenia powło...
8870969 2022-05-31
godz. 23:59
JOGURTY MAGDA SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stacji do mycia CIP oraz linii technologicznej, niezbędnych do realizacji projektu pn. „Vegangurt do ubijania, innowacją na rynku HoReCa” realizow...
8890880 2022-06-10
godz. 15:00
RAWIBOX S.A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie maszyny – belownicy odpadów produkcyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad jej montażem (dalej: Przedmiot Zamówienia). Niniejsze zamówienie rea...
8904342 2022-06-13
godz. 23:59
SZKŁOLAND SP. Z O.O. Wdrożenie produkcji innowacyjnych szyb zespolonych FullView oraz granulatu krzemianowego z wykorzystaniem odpadowego szlamu z polerowania i szlifowania szkła Przedmiotem zapytania dostawa, ...
8913464 2022-06-20
godz. 23:59
MISTRAL KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Innowacyjna technologia produkcji prefabrykowanych wiązarów dachowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż centrum ciesielskiego/piły poprzecznej do wiązarów. UWAGA – Oferta musi s...