Przetarg 8268067 - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021. ...

   
Analizuj Zamówienie 8268067 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-14
przedmiot ogłoszenia
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.

Część 1 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla pięciu osób niepełnosprawnych.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 1 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.

Usługi świadczone będą na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 210 godzin na miesiąc (3 osoby po 30 godzin, 2 osoba po 60 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Część 2 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 2 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 60 godzin na miesiąc (2 osoby po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Część 3 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 piątki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 3 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz:
• osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
• dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej, z zastrzeżeniem, że usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 150 godzin na miesiąc (5 osób po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie;
c) limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Część 4 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 4 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym uczestnika programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańca Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej, z zastrzeżeniem, że usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 90 godzin na miesiąc (3 osoby po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie;
c) limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Część 5 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla jednej osoby niepełnosprawnej.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 5 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 60 godzin na miesiąc (1 osoba po 60 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Część 6 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 6 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta.;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)wykonywaniu czynności dnia codziennego
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 60 godzin na miesiąc (2 osoby po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Część 7 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 7 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta.;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej, z zastrzeżeniem, że usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 90 godzin na miesiąc (3 osoby po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie;
c) limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Część 8 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 8 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta.;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)wykonywaniu czynności dnia codziennego
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 90 godzin na miesiąc (3 osoby po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Część 9 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
W ramach realizacji zadania nr 9 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta.;
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)wykonywaniu czynności dnia codziennego
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu max. liczba 60 godzin na miesiąc (2 osoby po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85311200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się