Przetarg 8611938 - Asortyment stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie...

   
Analizuj Zamówienie 8611938 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-17
przedmiot ogłoszenia
Asortyment stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii Numer referencyjny: NZZ
/64/P/21
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego asortymentu stosowanego do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii
Grupa 1 – Trokary optyczne Część nr 1 Trokary optyczne
Grupa 2 – Nożyczki, ssaki laparoskopowe jednorazowe Część nr 2 Nożyczki, ssaki laparoskopowe jednorazowe
Grupa 3 – Dreny do pompy laparoskopowej Część nr 3 Dreny do pompy laparoskopowej
Grupa 4 – Cystostomy Część nr 4 Cystostomy
Grupa 5 – Ostrza do piły Linvatec Część nr 5 Ostrza do piły Linvatec
Grupa 6 – Igły do szycia łąkotki Część nr 6 Igły do szycia łąkotki
Grupa 7 – Narzędzia do mikrochirurgii Część nr 7 Narzędzia do mikrochirurgii
Grupy 8 – Materiały opatrunkowe na blok operacyjny Część nr 8 Materiały opatrunkowe na blok operacyjny
Grupa 9 – Zgłębnik żołądkowy Część nr 9 Zgłębnik żołądkowy
Grupa 10 – Shunt szyjny Część nr 10 Shunt szyjny
Grupa 11 – Wkręty kaniulowane z podkładkami Część nr 11 Wkręty kaniulowane z podkładkami
Grupa 12 – Żel sterylny w saszetkach Część nr 12 Żel sterylny w saszetkach
Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów Część nr 13 Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów
Grupa 14 – Kolano jednoprzedziałowe Część nr 14 Kolano jednoprzedziałowe
Grupa 15 – Kotwice bezwęzłowe Część nr 15 Kotwice bezwęzłowe
Grupa 16 – Pierścienie do mikrozespoleń naczyń krwionośnych Część nr 16 Pierścienie do mikrozespoleń naczyń krwionośnych
Grupa 17 – Wielorazowe klipsy do czasowego zamykania naczyń dedykowane laparoskopii Część nr 17 Wielorazowe klipsy do czasowego zamykania naczyń dedykowane laparoskopii
Grupa 18 – Powlekana nić syntetyczna pleciona wchłanialna z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego Część nr 18 Powlekana nić syntetyczna pleciona wchłanialna z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego
Grupa 19 – Trokary Część nr 19 Trokary
Grupa 20 – Imadła laparoskopowe Część nr 20 Imadła laparoskopowe
Grupa 21 – Termosy do laparoskopii Część nr 21 Termosy do laparoskopii
Grupa 22 – Obłożenia do zabiegów operacyjnych Część nr 22 Obłożenia do zabiegów operacyjnych
Grupa 23 – Siatki przepuklinowe tytanizowane Część nr 23 Siatki przepuklinowe tytanizowane
Grupa 24 – Siatki przepuklinowe anatomiczne 3D Część nr 24 Siatki przepuklinowe anatomiczne 3D

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 251-666960 z dnia 2021-12-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: Grupa 14 – Kolano jednoprzedziałowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia, Kryterium jakości - Nazwa:
Zamiast:
Termin uzupełnienia depozytu
Powinno być:
Dostawa implantów oraz przedmiotu używania
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Zamiast:
1. dotyczy grupy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23:
Nazwa i waga kryterium:
Cena - 60%,
Termin realizacji bieżącego zamówienia - 40%
Sposób oceniania ofert:
A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru: C = (Cn / Cb) x 60 [%]
Gdzie: Cn – cena brutto najtańszej oferty, Cb – cena brutto badanej oferty.
B. Kryterium: termin realizacji bieżącego zamówienia – wskaźnik T, obliczony będzie według wzoru: T = (Tp / Tmax) x 40 [%]
Gdzie: Tp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę, Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium
2. dotyczy grupy 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24
Nazwa i waga kryterium:
Cena - 60%;
Termin uzupełnienia depozytu - 40%
Sposób oceniania ofert:
A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru: C = (Cn / Cb) x 60 [%]
Gdzie:
Cn – cena brutto najtańszej oferty,
Cb – cena brutto badanej oferty.
B. Kryterium: termin uzupełnienia depozytu – wskaźnik D, obliczony będzie według wzoru: D = (Dp / Dmax) x 40 [%]
Gdzie: Dp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę, Dmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium
Powinno być:
1. dotyczy grupy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23:
Nazwa i waga kryterium:
Cena - 60%
Termin realizacji bieżącego zamówienia - 40%
Sposób oceniania ofert:
A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru: C = (Cn / Cb) x 60 [%]
Gdzie: Cn – cena brutto najtańszej oferty, Cb – cena brutto badanej oferty.
B. Kryterium: termin realizacji bieżącego zamówienia – wskaźnik T, obliczony będzie według wzoru: T = (Tp / Tmax) x 40 [%]
Gdzie: Tp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę, Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium
2. dotyczy grupy 4, 10, 11, 13, 15, 16, 24
Nazwa i waga kryterium:
Cena - 60%
Termin uzupełnienia depozytu - 40%
Sposób oceniania ofert:
A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru: C = (Cn / Cb) x 60 [%]
Gdzie:
Cn – cena brutto najtańszej oferty,
Cb – cena brutto badanej oferty.
B. Kryterium: termin uzupełnienia depozytu – wskaźnik D, obliczony będzie według wzoru: D = (Dp / Dmax) x 40 [%]
Gdzie: Dp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę, Dmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium
3. dotyczy grupy 14:
Nazwa i waga kryterium:
Cena - 60%
Dostawa implantów oraz przedmiotu używania - 40%
Sposób oceniania ofert:
A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru:
C = (Cn / Cb) x 60 [%]
Gdzie:
Cn – cena brutto najtańszej oferty,
Cb – cena brutto badanej oferty.
W ramach kryterium „cena” wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. = 60%.
B. Kryterium: dostawa implantów oraz przedmiotu używania – wskaźnik T, obliczony będzie według wzoru:
T = (Tp / Tmax) x 40 [%]
Gdzie:
Tp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę
Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów
Powinno być:
Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z generatorami
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów
Powinno być:
Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z generatorami
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
Zgodnie z treścią załącznika do SWZ – projekt umowy oraz umowa depozytu.
Powinno być:
Zgodnie z warunkami określonymi w projektach umów – załączniki nr 3A, 3B, 3C i 3D do SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału, Data:
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert, Data:
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 09:15
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 15/04/2022
Powinno być:
Data: 26/04/2022
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000, 33141110, 33141120, 33141121, 33141122, 33141128, 33141200, 33141240, 33141411, 33141620, 33141640, 33141642, 33161000, 33162000, 33162200, 33169000, 33183100, 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8930036 2022-06-03
godz. 10:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE zakup i dostawa systemu do mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii . 30/2022
8935214 2022-06-03
godz. 12:00
AKADEMIA ZAMOJSKA DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ AKADEMII ZAMOJSKIEJ
8880990 2022-06-06
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP...
8878145 2022-06-06
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Dostawa sprzętu medycznego (aparat EKG, pojemnik sterylizacyjny, wózek do transportu zwłok) Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/37/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: – ...
8880936 2022-06-07
godz. 10:00
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY Dostawa odczynników do badań immunofenotypu komórek metodą cytometrii przepływowej Numer referencyjny: NZZ/25/P/22 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa odczynników do badań immunofe...
8927394 2022-06-09
godz. 11:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb1) Numer referencyjny: UM-ZP-262-24/22 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 1) dla jednostek orga...
8906874 2022-06-13
godz. 10:00
PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych Numer referencyjny: DL-271-12/22 Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych w ilościach, o parametrach ...
8927374 2022-06-20
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby medyczne do badań urologicznych, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki [...
8930963 2022-06-20
godz. 10:00
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKRYWANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO TRZECH WIRUSÓW RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV W PULACH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ Numer referencyjny: 5/ZP/2022 P...
8937479 2022-06-23
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych Numer referencyjny: 29/22 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych. Przedmiot zamówienia składa się z 47 NIEpodzielnych zadań, których szczegó...