Przetarg 4796621 - Appel à demandes de participation — marché de conception...

   
Analizuj Zamówienie 4796621
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-12-20
przedmiot ogłoszenia
Appel à demandes de participation — marché de conception et de réalisation pour la construction d'un nouvel hôtel de Police.
Marché de conception et de réalisation pour la constructi
on d'un nouvel hôtel de Police.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45210000, 45216111, 71200000, 71300000
forma przetarg ograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Belgia
województwo realizacji
kraj organizatora Belgia
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8993300 2022-07-07
godz. 13:00
URZĄD GMINY JORDANÓW Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Osielec 1. Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiot zam...
8995958 2022-07-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PEŁCZYCE Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach Część 1: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwusegmentowego) wraz z niezbędną infrastruktur...
8906832 2022-07-08
godz. 10:00
5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratory...
8998218 2022-07-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY STRZELECZKI Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach (TRYB: ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ) – Zamówienie II Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku Domu Kultury, zlokalizowanego w Kuj...
9002603 2022-07-12
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY GÓRZNO Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym. 1. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie gminnego przedszkola publ...
8984050 2022-07-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowy...
9009658 2022-07-18
godz. 09:00
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE UCZELNIA PAŃSTWOWA Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na dydaktyczny na terenie Kampusu ANS w Gnieźnie w formule “zaprojektuj i wybuduj”. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletny...
8982819 2022-07-19
godz. 09:00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 6A - ZP-25/22 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku szpitalnego nr 6A celem dostos...
9010379 2022-07-19
godz. 09:00
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.W BIELSKU-BIAŁEJ Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Projektu pod nazwą "Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-B...
8983665 2022-07-21
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/22/2022 Przedmiote...