Przetarg 4968724 - Ανοικτός Διεθνής ηλεκτρονικός...

   
Analizuj Zamówienie 4968724
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-03-11
przedmiot ogłoszenia
Ανοικτός Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων πε Δωδεκαν
σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου), για το έτος 2017 και 2018, συνολικού προϋπολογισμού 180 000 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).
Ανοικτός Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων πε Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου), για το έτος 2017 και 2018, συνολικού προϋπολογισμού 180 000 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 90911200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Grecja
województwo realizacji
kraj organizatora Grecja
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie pomieszczeń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9153908 2022-09-27
godz. 10:00
SĄD REJONOWY W JAWORZNIE Utrzymanie czystości i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz na przylegających terenach zewnętrznych Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe świadczenie u...
9186691 2022-09-29
godz. 09:00
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A. „Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych, z podziałem na trzy części (...)" Część 1: ...
9171428 2022-09-29
godz. 10:00
PROKURATURA REGIONALNA W SZCZECINIE „Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowski...
9191416 2022-10-03
godz. 09:00
ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU Usługi utrzymania w czystości obiektów szpitala Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie obiektów Zamawiającego - w budynkach A, ...
9180361 2022-10-05
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU Świadczenie usług kompleksowego sprzątania Krytej Pływalni „Wodna Nuta” na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług kom...
9195353 2022-10-10
godz. 13:00
PGE OBRÓT S.A. Usługa sprzątania budynku Centrali PGE Obrót S.A. oraz pomieszczeń biurowych w Krośnie i Warszawie
9166754 2022-10-10
godz. 13:00
URZĄD MIASTA KALISZ Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach Urzędu Miasta Kalisza Numer referencyjny: WAG.2711.0003.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie komplekso...
9176089 2022-10-19
godz. 11:30
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH „Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” Numer referencyjny: AG.I.272.1.7.2022 1. Pr...
9185485 2022-10-20
godz. 11:00
MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Śląskim w Katowicach Numer referencyjny: ZP-261-14/22 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicac...
9182033 2022-10-21
godz. 09:00
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Usługa utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Łodzi w budynku "A" i "B" oraz Sądach Rejonowych w Brzezinach, Łęczycy, Rawie Mazowieckiej i Łowiczu Numer referencyjny: ZP.XXVII.26...