Przetarg 10102379 - Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi. Opis: 2....

   
Analizuj Zamówienie 10102379 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-11-23
przedmiot ogłoszenia
Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi.
Opis: 2. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie budynku użyteczności p
ublicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Projektowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej należącym do kategorii XV-budynki sportu i rekreacji. 3. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan częściowo zagłębiony w skarpie w taki sposób, że poziom pierwszego piętra znajduje się na poziomie terenu po wschodniej stronie budynku. Bryła budynku na poziomie dachu została podzielona na części, które zostały podniesione na różne wysokości. Wysokość poszczególnych części związana jest z ich przeznaczeniem funkcjonalnym. Elewacje projektowane są jako wykończone po części blachą falistą ze stali nierdzewnej oraz panelami z poliwęglanu w kolorze białym mlecznym. W parterze w strefie głównego wejścia oraz lokali usługowych elewacja projektowana jest jako fasada szklana o jasnej ślusarce, zbliżonej kolorystycznie do blachy falistej użytej do wykończenia ścian. Obiekt jest budynkiem średnio-wysokim (SW), o dwóch kondygnacjach, o wysokości w najwyższej części na poziomie +17,91m 4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: Kubatura netto - 48 363,6 m3 Kubatura brutto - 52 123 m3 Powierzchnia użytkowa-6739,4 m2 Powierzchnia ruchu-418,4 m2 Powierzchnia usługowa-24,9 m2 Liczba kondygnacji-2 5. Zasadniczy zakres robót obejmuje: Przygotowanie terenu budowy, roboty ziemne, usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, budowa budynku Młodzieżowego Centrum Sportu wraz ze wszelkimi instalacjami oraz przyłączami, wyposażenie obiektu, przebudowa zjazdu, budowa parkingów i dróg manewrowych, budowa oświetlenia i monitoringu zewnętrznego, zagospodarowanie terenu, w tym m.in. dirt park, amfiteatr, mini boisko do piłki koszykowej, wykonanie zieleni urządzonej.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10251318 2024-02-27
godz. 09:45
Mazowieckie Rozbudowa i przebudowa części budynku „E” (laboratorium) Zamawiającego na potrzeby rozbudowy laboratorium szpitalnego na terenie siedziby SPSK w Otwocku 1. Przedmiotem zamówienia je...
10249243 2024-02-27
godz. 10:00
Mazowieckie Nadbudowa istniejącego budynku szkoły w Zieluniu Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa istniejącego budynku szkoły w miejscowości Zieluń ul. Szkolna 7, 09-304 Lubowidz gm. Lubowidz, ...
10268163 2024-02-28
godz. 00:00
Małopolskie Memorandum Informacyjne dotyczące planowanego przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: Pakietowe PPP - budowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Metropol...
10262627 2024-03-01
godz. 10:00
Dolnośląskie Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej Część 1: Przedmiot zamówienia w części nr 1 obejmuje przebudowę istniejącej wiaty oraz dobudow...
10238243 2024-03-01
godz. 11:00
Mazowieckie 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu hali B zlokalizowanej w budynku T na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17...
10256515 2024-03-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu- II etap Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na na budowie budynku świetlicy wiejskiej z wentylacją mechaniczną, klimatyzacj...
10277155 2024-03-08
godz. 08:30
Opolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie - budowa przedszkola”, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technic...
10250226 2024-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz robót budowlanych w zakresie remontu i modernizacji budynku CTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówien...
10279631 2024-03-11
godz. 09:00
Świętokrzyskie Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku – Kamiennej w formule zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Utwor...
10275118 2024-03-19
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania pn.: „Nadbudowa z lądowiskiem, przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Ł...