Przetarg 7256001 - Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7256001 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-30
przedmiot ogłoszenia
Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie
w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) – etap II i IV – w ramach : Węzły Integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów PKM i SKM na terenie GMG”
Numer referencyjny: I/PN/229/2019/MK

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) – etap II i IV – w ramach : Węzły Integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów PKM i SKM na terenie GMG”.
2. Zakres prac projektowych obejmuje:
1) pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych, stosownie do potrzeb,
2) inwentaryzację terenu dla celów projektowych, stosowne do potrzeb,
3) sporządzenie wniosków branżowych o aktualizację warunków technicznych w odniesieniu do warunków technicznych pozyskanych na potrzeby dokumentacji projektowej z grudnia 2016,
4) na mocy zaktualizowanych warunków technicznych uzgodnienie lub aktualizowanie uzgodnień dla zadania,
5) opracowanie aktualizacji projektu budowlanego,
6) opracowanie aktualizacji projektów wykonawczych branżowych,
7) opracowanie aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
8) sporządzenie aktualizacji przedmiarów robót,
9) sporządzenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
10) sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji zieleni, stosownie do potrzeb,
11) sporządzenie projektu nasadzeń zamiennych, stosownie do potrzeb.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540007372-N-2020 z dnia: 2020-01-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-15, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-24, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540013734-N-2020 z dnia: 2020-01-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-05, godzina: 10:00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540020135-N-2020 z dnia: 2020-02-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-10, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023649-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-10, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-17, godzina: 10:20
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71248000, 71320000, 71355000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się